Publication detail

Modern Simulation Techniques and Tools

Original Title

Modern Simulation Techniques and Tools

Czech Title

Modern Simulation Techniques and Tools

Language

cs

Original Abstract

Problematika modelování a simulace systémů má dlouholetou tradici na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. V současné době existují tendence navrhovat nové simulační prostředky nebo adaptovat stávající kvůli zvyšujícím se požadavkům na simulaci (např. komplexnější popis modelů, paralelní a distribuovaná simulace, heterogenita apod.) Článek charakterizuje evoluci simulačních jazyků a nástrojů v průběhu posledních čtyřiceti let a vysvětluje důvody vzniku nových simulačních prostředků. Následně prezentuje simulační jazyky a systémy HELEF a PNtalk, které jsou vyvíjeny naší výzkumnou skupinou.

Czech abstract

Problematika modelování a simulace systémů má dlouholetou tradici na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. V současné době existují tendence navrhovat nové simulační prostředky nebo adaptovat stávající kvůli zvyšujícím se požadavkům na simulaci (např. komplexnější popis modelů, paralelní a distribuovaná simulace, heterogenita apod.) Článek charakterizuje evoluci simulačních jazyků a nástrojů v průběhu posledních čtyřiceti let a vysvětluje důvody vzniku nových simulačních prostředků. Následně prezentuje simulační jazyky a systémy HELEF a PNtalk, které jsou vyvíjeny naší výzkumnou skupinou.

BibTex


@inproceedings{BUT10894,
 author="Martin {Hrubý} and Radek {Kočí}",
 title="Modern Simulation Techniques and Tools",
 annote="Problematika modelování a simulace systémů má dlouholetou tradici na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. V současné době existují tendence navrhovat nové simulační prostředky nebo adaptovat stávající kvůli zvyšujícím se požadavkům na simulaci (např. komplexnější popis modelů, paralelní a distribuovaná simulace, heterogenita apod.) Článek charakterizuje evoluci simulačních jazyků a nástrojů v průběhu posledních čtyřiceti let a vysvětluje důvody vzniku nových simulačních prostředků. Následně prezentuje simulační jazyky a systémy HELEF a PNtalk, které jsou vyvíjeny naší výzkumnou skupinou.",
 address="Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline",
 booktitle="Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2003",
 chapter="10894",
 institution="Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline",
 year="2003",
 month="october",
 pages="7--15",
 publisher="Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline",
 type="conference paper"
}