Publication detail

Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech.

Original Title

Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech.

Czech Title

Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech.

Language

cs

Original Abstract

Jsou rozebrány hydraulické podmínky v přivaděči PVE při provozní i mimoprovozní manipulaci s průtokem. Jsou určeny tlakové poměry v přivaděči. Limitním definovaným tlakům jsou přizpůsobeny doby zavírání klapkových uzávěrů situovaných na přivaděči.

Czech abstract

Jsou rozebrány hydraulické podmínky v přivaděči PVE při provozní i mimoprovozní manipulaci s průtokem. Jsou určeny tlakové poměry v přivaděči. Limitním definovaným tlakům jsou přizpůsobeny doby zavírání klapkových uzávěrů situovaných na přivaděči.

Documents

BibTex


@misc{BUT108752,
  author="Jan {Šulc}",
  title="Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech.",
  annote="Jsou rozebrány hydraulické podmínky v přivaděči PVE při provozní i mimoprovozní manipulaci s průtokem. Jsou určeny tlakové poměry v přivaděči. Limitním definovaným tlakům jsou přizpůsobeny doby zavírání klapkových uzávěrů situovaných na přivaděči.",
  address="FAST VUT v Brně",
  chapter="108752",
  institution="FAST VUT v Brně",
  year="2013",
  month="september",
  pages="1--39",
  publisher="FAST VUT v Brně"
}