Publication detail

Sklo jako konstrukční materiál staveb

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

Sklo jako konstrukční materiál staveb

Czech Title

Sklo jako konstrukční materiál staveb

Language

cs

Original Abstract

Sklo je v průběhu několika posledních desetiletí používáno nejen jako transparentní výplň otrvorů budov, nýbrž zejména též jako staticky a dynamicky namáhaný stavební nosný konstrukční dílec. Obdobně jak je tomu tradičně u nosných konstrukcí betonových, ocelových či dřevěných, vyžaduje sklo - v závislosti na typu podepření, intenzitě zatížení a na materiálových charakteristikách - verifikaci spolehlivosti, trvanlivosti i efektivnosti, jak je ve stavební praxi nezbytné u jiných konstrukčních materiálů.

Czech abstract

Sklo je v průběhu několika posledních desetiletí používáno nejen jako transparentní výplň otrvorů budov, nýbrž zejména též jako staticky a dynamicky namáhaný stavební nosný konstrukční dílec. Obdobně jak je tomu tradičně u nosných konstrukcí betonových, ocelových či dřevěných, vyžaduje sklo - v závislosti na typu podepření, intenzitě zatížení a na materiálových charakteristikách - verifikaci spolehlivosti, trvanlivosti i efektivnosti, jak je ve stavební praxi nezbytné u jiných konstrukčních materiálů.

Documents

BibTex


@misc{BUT108434,
 author="Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová}",
 title="Sklo jako konstrukční materiál staveb",
 annote="Sklo je v průběhu několika posledních desetiletí používáno nejen jako transparentní výplň otrvorů budov, nýbrž zejména též jako staticky a dynamicky namáhaný stavební nosný konstrukční dílec. Obdobně jak je tomu tradičně u nosných konstrukcí betonových, ocelových či dřevěných, vyžaduje sklo - v závislosti na typu podepření, intenzitě zatížení a na materiálových charakteristikách - verifikaci spolehlivosti, trvanlivosti i efektivnosti, jak je ve stavební praxi nezbytné u jiných konstrukčních materiálů.",
 address="ČKAIT Praha",
 chapter="108434",
 institution="ČKAIT Praha",
 year="2014",
 month="march",
 pages="60--72",
 publisher="ČKAIT Praha",
 type="review"
}