Publication detail

Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter

ŠOTNER, R. HERENCSÁR, N. JEŘÁBEK, J. PROKOP, R. KARTCI, A. DOSTÁL, T. VRBA, K.

Original Title

Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter

Czech Title

Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Pokročilé možnosti v přímém elektronickém řízení filtru prvního řádu

English Title

Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

A modified version of voltage differencing current conveyor (VDCC) and its performance in detail is presented in this paper. Modified VDCC, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features from adjustability point of view. The active element allows independent electronic control of three adjustable parameters: intrinsic resistance of current input terminal, transconductance and current gain of the output stage which is not possible in case of conventional VDCC. The characteristics of proposed CMOS implementation designed using TSMC LO EPI 0.18 um technology process parameters are shown and discussed. Simple application in reconfigurable reconnection-less first-order voltage-mode multifunctional filter is shown and verified by SPICE simulations and experimentally. The filter tuning and change of the transfer function type is allowed by the controllable parameters of the ZC-CG-VDCC.

Czech abstract

V článku je prezentována modifikovaná verze proudového konvejoru s napěťovou diferencí (VDCC) a jeho podrobné vlastnosti. Modifikovaný VDCC, tzv. z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC) nabízí zajímavé vlastnosti především z pohledu elektronického řízení. Aktivní prvek dovoluje nezávislé elektronické řízení tří nastavitelných parametrů: intrinzického odporu proudového vstupního terminálu, transkonduktanci a proudový zisk výstupní sekce, což není umožněno v případě konvenčního VDCC. Jsou zde ukázány a rozebrány charakteristiky CMOS implementace navržené s modely procesu TSMC LO EPI 0.18 um. S modelem byla vytvořena a simulacemi i experimentálně (behaviorální model) ověřena jednoduchá aplikace rekonfigurovatelného multifunkčního filtru prvního řádu v napěťovém módu. Nezávisle nastavitelnými parametry ZC-CG-VDCC je umožněno ladění filtru i změna typu přenosu bez nutnosti fyzického přepojení vstupního nebo výstupního bodu obvodu.

English abstract

A modified version of voltage differencing current conveyor (VDCC) and its performance in detail is presented in this paper. Modified VDCC, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features from adjustability point of view. The active element allows independent electronic control of three adjustable parameters: intrinsic resistance of current input terminal, transconductance and current gain of the output stage which is not possible in case of conventional VDCC. The characteristics of proposed CMOS implementation designed using TSMC LO EPI 0.18 um technology process parameters are shown and discussed. Simple application in reconfigurable reconnection-less first-order voltage-mode multifunctional filter is shown and verified by SPICE simulations and experimentally. The filter tuning and change of the transfer function type is allowed by the controllable parameters of the ZC-CG-VDCC.

Keywords

Electronic control, current conveyor, current gain, first order, intrinsic resistance, multifunctional filter, reconfiguration, transconductance, voltage differencing current conveyor, voltage-mode, z-copy, ZC-CG-VDCC.

RIV year

2014

Released

13.06.2014

Publisher

Kaunas University of Technology

Location

Department of Electronics Engineering Kaunas University of Technology Studentu str. 50-438 r. LT - 51368 Kaunas Lith

Pages from

77

Pages to

83

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT107907,
 author="Roman {Šotner} and Norbert {Herencsár} and Jan {Jeřábek} and Roman {Prokop} and Aslihan {Kartci} and Tomáš {Dostál} and Kamil {Vrba}",
 title="Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter",
 annote="A modified version of voltage differencing current conveyor (VDCC) and its performance in detail is presented in this paper. Modified VDCC, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features from adjustability point of view. The active element allows independent electronic control of three adjustable parameters: intrinsic resistance of current input terminal, transconductance and current gain of the output stage which is not possible in case of conventional VDCC. The characteristics of proposed CMOS implementation designed using TSMC LO EPI 0.18 um technology process parameters are shown and discussed. Simple application in reconfigurable reconnection-less first-order voltage-mode multifunctional filter is shown and verified by SPICE simulations and experimentally. The filter tuning and change of the transfer function type is allowed by the controllable parameters of the ZC-CG-VDCC.",
 address="Kaunas University of Technology",
 chapter="107907",
 doi="10.5755/j01.eee.20.6.7272",
 institution="Kaunas University of Technology",
 number="6",
 volume="20",
 year="2014",
 month="june",
 pages="77--83",
 publisher="Kaunas University of Technology",
 type="journal article"
}