Publication detail

Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. HERENCSÁR, N. PROKOP, R. VRBA, K. DOSTÁL, T.

Original Title

Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function

Czech Title

Návrh bez-rezistorového filtru prvního řádu s elektronickou rekonfigurací přenosové funkce

English Title

Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This contribution deals with special first-order filtering structure design based on two operational transconductance amplifiers (OTAs) and single electronically controllable current conveyor of second generation (ECCII). Controllable parameters of OTAs and ECCII allow electronic reconnection-less reconfiguration among several types of transfer functions. Theoretical assumptions are supported by PSpice simulations with models of commercially available real devices.

Czech abstract

Tento příspěvek pojednává o návrhu speciální filtrační struktury prvního řádu založené na dvou transkonduktorech (OTA) a jednom elektronicky řiditelném proudovém konvejoru druhé generace (ECCII). Řiditelné parametry OTA a ECCII dovolují elektronickou bez-přepojující rekonfiguraci mezi několika typy přenosových funkcí. Teoretické předpoklady jsou podpořeny simulacemi v PSpice s modely komerčně dostupných aktivních prvků.

English abstract

This contribution deals with special first-order filtering structure design based on two operational transconductance amplifiers (OTAs) and single electronically controllable current conveyor of second generation (ECCII). Controllable parameters of OTAs and ECCII allow electronic reconnection-less reconfiguration among several types of transfer functions. Theoretical assumptions are supported by PSpice simulations with models of commercially available real devices.

Keywords

Adjustable filters, current conveyor, current gain control, first-order filter, multifunctionality, reconfigurability; transconductor.

RIV year

2014

Released

16.04.2014

Location

Bratislava, Slovakia

ISBN

978-1-4799-3715-8

Book

Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014

Pages from

63

Pages to

66

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT107208,
 author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Norbert {Herencsár} and Roman {Prokop} and Kamil {Vrba} and Tomáš {Dostál}",
 title="Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function",
 annote="This contribution deals with special first-order filtering structure design based on two operational transconductance amplifiers (OTAs) and single electronically controllable current conveyor of second generation (ECCII). Controllable parameters of OTAs and ECCII allow electronic reconnection-less reconfiguration among several types of transfer functions. Theoretical assumptions are supported by PSpice simulations with models of commercially available real devices.",
 booktitle="Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014",
 chapter="107208",
 doi="10.1109/Radioelek.2014.6828417",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2014",
 month="april",
 pages="63--66",
 type="conference paper"
}