Publication detail

Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany

Original Title

Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany

Czech Title

Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany

Language

cs

Original Abstract

V rámci kontroly bezpečnosti a spolehlivosti jaderné elektrárny Dukovany bylo zahájeno dlouhodobé sledování kvality stínících a nosných betonů v okolí reaktoru s cílem získání poznatků o vlivu jaderného záření, zvýšené teploty a vlhkosti na jejich mechanicko-fyzikální parametry. Data získaná po dvou letech měření zatím neprokázala žádné negativní vlivy záření na sledované parametry.

Czech abstract

V rámci kontroly bezpečnosti a spolehlivosti jaderné elektrárny Dukovany bylo zahájeno dlouhodobé sledování kvality stínících a nosných betonů v okolí reaktoru s cílem získání poznatků o vlivu jaderného záření, zvýšené teploty a vlhkosti na jejich mechanicko-fyzikální parametry. Data získaná po dvou letech měření zatím neprokázala žádné negativní vlivy záření na sledované parametry.

BibTex


@misc{BUT105324,
  author="Martin {Zlámal} and Lubomír {Vítek} and Petr {Štěpánek} and Stanislav {Šťastník} and Jaroslav {Školař} and Petr {Žítt} and Petr {Cikrle}",
  title="Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany",
  annote="V rámci kontroly bezpečnosti a spolehlivosti jaderné elektrárny Dukovany bylo zahájeno dlouhodobé sledování kvality stínících a nosných betonů v okolí reaktoru s cílem získání poznatků o vlivu jaderného záření, zvýšené teploty a vlhkosti na jejich mechanicko-fyzikální parametry. Data získaná po dvou letech měření zatím neprokázala žádné negativní vlivy záření na sledované parametry.",
  chapter="105324",
  year="2014",
  month="february"
}