Publication detail

Využití metody numerického modelování při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni

Original Title

Využití metody numerického modelování při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni

Czech Title

Využití metody numerického modelování při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni

Language

cs

Original Abstract

Současný stav výpočetní techniky a programového vybavení umožňuje ve větší míře využívat při návrzích nových konstrukcí nebo při jejich úpravách a modifikacích metodu numerického modelování. Metoda numerického modelování provedená pomocí software ANSYS byla použita při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. K identifikování kritických míst analyzované konstrukce byly použity 3D výpočtové modely v kombinaci s kritériem maximálního napětí a Hoffmanovým kritériem.

Czech abstract

Současný stav výpočetní techniky a programového vybavení umožňuje ve větší míře využívat při návrzích nových konstrukcí nebo při jejich úpravách a modifikacích metodu numerického modelování. Metoda numerického modelování provedená pomocí software ANSYS byla použita při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. K identifikování kritických míst analyzované konstrukce byly použity 3D výpočtové modely v kombinaci s kritériem maximálního napětí a Hoffmanovým kritériem.

BibTex


@article{BUT105128,
 author="Jan {Pěnčík} and Miloš {Lavický} and Zdeňka {Havířová}",
 title="Využití metody numerického modelování při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni",
 annote="Současný stav výpočetní techniky a programového vybavení umožňuje ve větší míře využívat při návrzích nových konstrukcí nebo při jejich úpravách a modifikacích metodu numerického modelování. Metoda numerického modelování provedená pomocí software ANSYS byla použita při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. K identifikování kritických míst analyzované konstrukce byly použity 3D výpočtové modely v kombinaci s kritériem maximálního napětí a Hoffmanovým kritériem.",
 address="Mendelova univerzita v Brně",
 chapter="105128",
 institution="Mendelova univerzita v Brně",
 number="3",
 volume="2013",
 year="2013",
 month="january",
 pages="1--4",
 publisher="Mendelova univerzita v Brně",
 type="journal article"
}