Publication detail

Strukturální vlastnosti jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic třetího řádu.

CHVALINA, J. BERÁNEK, J.

Original Title

Strukturální vlastnosti jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic třetího řádu.

Czech Title

Strukturální vlastnosti jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic třetího řádu.

Language

cs

Original Abstract

V teorii lineárních diferenciálních rovnic je užitečný postup při zobecnění výsledků pro rovnice druhého řádu na případ rovnic n-tého řádu založen na vyřešení problému pro rovnice třetího řádu. Užitím jedno-jednoznačné korespodence mezi homogenními diferenciálními rovnicemi a jejich prostory řešení jsou získány informace o grupách prostorů řešení, konkrétně je zodpovězena otázka řešitelnosti grupy prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic a přiblíženy některé její další vlastnosti.

Czech abstract

V teorii lineárních diferenciálních rovnic je užitečný postup při zobecnění výsledků pro rovnice druhého řádu na případ rovnic n-tého řádu založen na vyřešení problému pro rovnice třetího řádu. Užitím jedno-jednoznačné korespodence mezi homogenními diferenciálními rovnicemi a jejich prostory řešení jsou získány informace o grupách prostorů řešení, konkrétně je zodpovězena otázka řešitelnosti grupy prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic a přiblíženy některé její další vlastnosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT104231,
 author="Jan {Chvalina} and Jaroslav {Beránek}",
 title="Strukturální vlastnosti jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic třetího řádu.",
 annote="V teorii lineárních diferenciálních rovnic je užitečný postup při zobecnění výsledků pro rovnice druhého řádu na případ rovnic n-tého řádu založen na vyřešení problému pro rovnice třetího řádu. Užitím jedno-jednoznačné korespodence mezi homogenními diferenciálními rovnicemi a jejich prostory řešení jsou získány informace o grupách prostorů řešení, konkrétně je zodpovězena otázka řešitelnosti grupy prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic a přiblíženy některé její další vlastnosti.",
 address="Faculty of Natural Sciences, Constatine The Philosopher University Nitra",
 booktitle="Acta Mathematica 15, ed. PRIRODOVEDEC, publ. n. 215",
 chapter="104231",
 howpublished="print",
 institution="Faculty of Natural Sciences, Constatine The Philosopher University Nitra",
 year="2013",
 month="january",
 pages="43--50",
 publisher="Faculty of Natural Sciences, Constatine The Philosopher University Nitra",
 type="conference paper"
}