Publication detail

Internetové konzumenství u žáků základních a středních škol

FIĽOVÁ, P.

Original Title

Internetové konzumenství u žáků základních a středních škol

Czech Title

Internetové konzumenství u žáků základních a středních škol

Language

cs

Original Abstract

Internet patří k oblíbeným komunikačním prostředkům, plní podstatnou psychologickou funkci v procesu hledání identity dospívajících adolescentů. Cílem výzkumu realizovaného u 122 žáků na druhém stupni ZŠ a na SŠ ve východních Čechách a na jižní Moravě, bylo zjišťování údajů o délce připojení k internetu denně, zkoumání preferencí vyhledávání určitého typu webových stránek, a hledání vzájemných souvislostí mezi těmito preferencemi, celkovou průměrnou dobou trávenou na internetu a demografickými údaji. K významným zjištěním patří výrazná preference sociálních sítí, a to především u dívek, dále korelace mezi výší sociálního statusu rodin a délkou doby trávenou na internetu a rozdíl mezi žáky ZŠ a SŠ v průměrné denní délce setrvání na internetu ve prospěch žáků ZŠ. Zajímavým závěrem je taktéž údaj o tom, že téměř polovina dospívajících by ráda věnovala volný čas „reálným živým“ aktivitám místo trávení času na internetu.

Czech abstract

Internet patří k oblíbeným komunikačním prostředkům, plní podstatnou psychologickou funkci v procesu hledání identity dospívajících adolescentů. Cílem výzkumu realizovaného u 122 žáků na druhém stupni ZŠ a na SŠ ve východních Čechách a na jižní Moravě, bylo zjišťování údajů o délce připojení k internetu denně, zkoumání preferencí vyhledávání určitého typu webových stránek, a hledání vzájemných souvislostí mezi těmito preferencemi, celkovou průměrnou dobou trávenou na internetu a demografickými údaji. K významným zjištěním patří výrazná preference sociálních sítí, a to především u dívek, dále korelace mezi výší sociálního statusu rodin a délkou doby trávenou na internetu a rozdíl mezi žáky ZŠ a SŠ v průměrné denní délce setrvání na internetu ve prospěch žáků ZŠ. Zajímavým závěrem je taktéž údaj o tom, že téměř polovina dospívajících by ráda věnovala volný čas „reálným živým“ aktivitám místo trávení času na internetu.

Documents

BibTex


@inbook{BUT104219,
 author="Petra {Fiľová}",
 title="Internetové konzumenství u žáků základních a středních škol",
 annote="Internet patří k oblíbeným komunikačním prostředkům, plní podstatnou psychologickou funkci v procesu hledání identity dospívajících adolescentů. Cílem výzkumu realizovaného u 122 žáků na druhém stupni ZŠ a na SŠ ve východních Čechách a na jižní Moravě, bylo zjišťování údajů o délce připojení k internetu denně, zkoumání preferencí vyhledávání určitého typu webových stránek, a hledání vzájemných souvislostí mezi těmito preferencemi, celkovou průměrnou dobou trávenou na internetu a demografickými údaji. K významným zjištěním patří výrazná preference sociálních sítí, a to především u dívek, dále korelace mezi výší sociálního statusu rodin a délkou doby trávenou na internetu a rozdíl mezi žáky ZŠ a SŠ v průměrné denní délce setrvání na internetu ve prospěch žáků ZŠ. Zajímavým závěrem je taktéž údaj o tom, že téměř polovina dospívajících by ráda věnovala volný čas „reálným živým“ aktivitám místo trávení času na internetu.",
 address="Vutium Brno",
 booktitle="English Studies, Department of Foreign Languages",
 chapter="104219",
 edition="B",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vutium Brno",
 year="2013",
 month="december",
 pages="1--13",
 publisher="Vutium Brno",
 type="book chapter"
}