Publication detail

Neurofyziologické procesy a hudební vědomí v experimentu s Mozartovým efektem

FIĽOVÁ, P.

Original Title

Neurofyziologické procesy a hudební vědomí v experimentu s Mozartovým efektem

Czech Title

Neurofyziologické procesy a hudební vědomí v experimentu s Mozartovým efektem

Language

cs

Original Abstract

29 vysokoškolských studentů technické univerzity bylo rozděleno do dvou souborů. První byl vystaven poslechu Mozartovy sonáty K448, druhý tichu. V průběhu expozice auditivních podnětů bylo zkoumaným osobám snímáno EEG, bezprostředně po expozici následovalo řešení testu prostorových schopností PFC. I přes to, že Mozartův efekt nebyl potvrzen, byly mezi skupinami během prvních pěti minut řešení testu PFC zjištěny signifikantní rozdíly v celkové síle EEG aktivity ve frekvenčních pásmech alfa, beta i theta. Síla korové odezvy byla u skupiny s expozicí ticha ve všech frekvenčních pásmech EEG v záporné korelaci s věkem a délkou hudební zkušenosti. Korová aktivita u skupiny s expozicí sonáty vykazovala pozitivní korelaci s výkonem v testu prostorových schopností, časem řešení testu a arousalem. Signifikantní rozdíly mezi zkoumanými soubory v síle korové aktivity ve všech frekvenčních pásmech EEG jsou interpretovány v kontextu dlouhodobé hudební zkušenosti probandů a emoční reakce na hudební podněty. Aktivaci systému zrcadlových neuronů (MNS), který je podkladem prereflektivní úrovně neurofyziologického zpracování hudebních podnětů, nelze z výsledků jednoznačně doložit.

Czech abstract

29 vysokoškolských studentů technické univerzity bylo rozděleno do dvou souborů. První byl vystaven poslechu Mozartovy sonáty K448, druhý tichu. V průběhu expozice auditivních podnětů bylo zkoumaným osobám snímáno EEG, bezprostředně po expozici následovalo řešení testu prostorových schopností PFC. I přes to, že Mozartův efekt nebyl potvrzen, byly mezi skupinami během prvních pěti minut řešení testu PFC zjištěny signifikantní rozdíly v celkové síle EEG aktivity ve frekvenčních pásmech alfa, beta i theta. Síla korové odezvy byla u skupiny s expozicí ticha ve všech frekvenčních pásmech EEG v záporné korelaci s věkem a délkou hudební zkušenosti. Korová aktivita u skupiny s expozicí sonáty vykazovala pozitivní korelaci s výkonem v testu prostorových schopností, časem řešení testu a arousalem. Signifikantní rozdíly mezi zkoumanými soubory v síle korové aktivity ve všech frekvenčních pásmech EEG jsou interpretovány v kontextu dlouhodobé hudební zkušenosti probandů a emoční reakce na hudební podněty. Aktivaci systému zrcadlových neuronů (MNS), který je podkladem prereflektivní úrovně neurofyziologického zpracování hudebních podnětů, nelze z výsledků jednoznačně doložit.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT104164,
 author="Petra {Fiľová}",
 title="Neurofyziologické procesy a hudební vědomí v experimentu s Mozartovým efektem",
 annote="29 vysokoškolských studentů technické univerzity bylo rozděleno do dvou souborů. První byl vystaven poslechu Mozartovy sonáty K448, druhý tichu. V průběhu expozice auditivních podnětů bylo zkoumaným osobám snímáno EEG, bezprostředně po expozici následovalo řešení testu prostorových schopností PFC. I přes to, že Mozartův efekt nebyl potvrzen, byly mezi skupinami během prvních pěti minut řešení testu PFC zjištěny signifikantní rozdíly v celkové síle EEG aktivity ve frekvenčních pásmech alfa, beta i theta. Síla korové odezvy byla u skupiny s expozicí ticha ve všech frekvenčních pásmech EEG v záporné korelaci s věkem a délkou hudební zkušenosti. Korová aktivita u skupiny s expozicí sonáty vykazovala pozitivní korelaci s výkonem v testu prostorových schopností, časem řešení testu a arousalem. Signifikantní rozdíly mezi zkoumanými soubory v síle korové aktivity ve všech frekvenčních pásmech EEG jsou interpretovány v kontextu dlouhodobé hudební zkušenosti probandů a emoční reakce na hudební podněty. Aktivaci systému zrcadlových neuronů (MNS), který je podkladem prereflektivní úrovně neurofyziologického zpracování hudebních podnětů, nelze z výsledků jednoznačně doložit.",
 address="FF MU Brno",
 chapter="104164",
 institution="FF MU Brno",
 year="2013",
 month="may",
 pages="1--215",
 publisher="FF MU Brno",
 type="dissertation"
}