Publication detail

Přetvoření na headplate vývěvy

Original Title

Přetvoření na headplate vývěvy

Czech Title

Přetvoření na headplate vývěvy

Language

cs

Original Abstract

Na základě zadání zadavatele byla provedena kompeltní analýza deformací vakuové pumpy. Analýza spočívala v modelování pomocí MPK a měření teplotních polí a přetvoření na reálné vakuové pumpě. Cílem byl návrh nového uspořádání v oblasti ložisek, kde docházelo vlivem ohřívání k nadměrnému opotřebení a destrukci ložisek.

Czech abstract

Na základě zadání zadavatele byla provedena kompeltní analýza deformací vakuové pumpy. Analýza spočívala v modelování pomocí MPK a měření teplotních polí a přetvoření na reálné vakuové pumpě. Cílem byl návrh nového uspořádání v oblasti ložisek, kde docházelo vlivem ohřívání k nadměrnému opotřebení a destrukci ložisek.

BibTex


@techreport{BUT103761,
  author="Petr {Vosynek} and Lubomír {Houfek} and Petr {Krejčí} and Martin {Houfek} and Tomáš {Návrat}",
  title="Přetvoření na headplate vývěvy",
  annote="Na základě zadání zadavatele byla provedena kompeltní analýza deformací vakuové pumpy. Analýza spočívala v modelování pomocí MPK a měření teplotních polí a přetvoření na reálné vakuové pumpě. Cílem byl návrh nového uspořádání v oblasti ložisek, kde docházelo vlivem ohřívání k nadměrnému opotřebení a destrukci ložisek.",
  chapter="103761",
  year="2012",
  month="august",
  type="report"
}