Publication detail

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

MÉZL, M. JIŘÍK, R. HARABIŠ, V.

Original Title

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

Czech Title

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).

Czech abstract

Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT103395,
  author="Martin {Mézl} and Radovan {Jiřík} and Vratislav {Harabiš}",
  title="Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze",
  annote="Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).",
  booktitle="Nové směry v biomedidínském inženýrství",
  chapter="103395",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="november",
  pages="44--51",
  type="conference paper"
}