Publication detail

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. POLÁK, M.

Original Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství)

Czech Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství)

Language

cs

Original Abstract

Úvodní příspěvek, který tvoří základ pro navazující příspěvky, je cílen na vymezení základních pojmů a aplikaci čl. 4 smluv o zamezení dvojího zdanění.

Czech abstract

Úvodní příspěvek, který tvoří základ pro navazující příspěvky, je cílen na vymezení základních pojmů a aplikaci čl. 4 smluv o zamezení dvojího zdanění.

Documents

BibTex


@article{BUT103285,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Michal {Polák}",
 title="Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství)",
 annote="Úvodní příspěvek, který tvoří základ pro navazující příspěvky, je cílen na vymezení základních pojmů a aplikaci čl. 4 smluv o zamezení dvojího zdanění.",
 address="Sdružení účetních a daňových poradců",
 chapter="103285",
 institution="Sdružení účetních a daňových poradců",
 number="9",
 volume="19",
 year="2013",
 month="november",
 pages="9--23",
 publisher="Sdružení účetních a daňových poradců",
 type="journal article - other"
}