Publication detail

Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby

JAROŠOVÁ, P. ŠŤASTNÍK, S. VALA, J.

Original Title

Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby

Czech Title

Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby

Language

cs

Original Abstract

Je prezentován systémový přístup k energeticky úsporné stavbě jako tepelnému systému. Jednotlivé prvky systému jsou studovány na základě termomechanických principů s využitím metody sítí a Rotheho posloupností.

Czech abstract

Je prezentován systémový přístup k energeticky úsporné stavbě jako tepelnému systému. Jednotlivé prvky systému jsou studovány na základě termomechanických principů s využitím metody sítí a Rotheho posloupností.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT103036,
 author="Petra {Jarošová} and Stanislav {Šťastník} and Jiří {Vala}",
 title="Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby",
 annote="Je prezentován systémový přístup k energeticky úsporné stavbě jako tepelnému systému. Jednotlivé prvky systému jsou studovány na základě termomechanických principů s využitím metody sítí a Rotheho posloupností.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita",
 booktitle="Zborník konferencie Construmat 2013",
 chapter="103036",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita",
 year="2013",
 month="april",
 pages="138--149",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita",
 type="conference paper"
}