Publication detail

Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469

TOKAŘ, S. VÉMOLA, A. KREJČÍŘ, P. KLEDUS, R.

Original Title

Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469

Czech Title

Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469

Language

cs

Original Abstract

Úkolem tohoto revizního znaleckého posudku bylo provést komplexní analýzu korespondence poškození při čelním nárazu osobního vozidla do stromu po vyjetí ze silnice a přezkoumat znalecké posudky, podané znalci v oboru doprava, odvětví silniční a městská a zodpovědět uvedené otázky položené soudem. Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat z fotodokumentace nehody, rozsahu a způsobu poškození vozidla, z korespondence poškození vozidla charakteru poškození, z výpovědí řidiče a svědků dané DN.

Czech abstract

Úkolem tohoto revizního znaleckého posudku bylo provést komplexní analýzu korespondence poškození při čelním nárazu osobního vozidla do stromu po vyjetí ze silnice a přezkoumat znalecké posudky, podané znalci v oboru doprava, odvětví silniční a městská a zodpovědět uvedené otázky položené soudem. Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat z fotodokumentace nehody, rozsahu a způsobu poškození vozidla, z korespondence poškození vozidla charakteru poškození, z výpovědí řidiče a svědků dané DN.

Documents

BibTex


@misc{BUT102909,
  author="Stanislav {Tokař} and Aleš {Vémola} and Pavel {Krejčíř} and Robert {Kledus}",
  title="Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469",
  annote="Úkolem tohoto revizního znaleckého posudku bylo provést komplexní analýzu korespondence poškození při čelním nárazu osobního vozidla do stromu po vyjetí ze silnice a přezkoumat znalecké posudky, podané znalci v oboru doprava, odvětví silniční a městská a zodpovědět uvedené otázky položené soudem. Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat z fotodokumentace nehody, rozsahu a způsobu poškození vozidla, z korespondence poškození vozidla charakteru poškození,  z výpovědí řidiče a svědků dané DN.",
  chapter="102909",
  year="2013",
  month="october",
  type="review"
}