Publication detail

POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V PATĚ ZDIVA

Original Title

POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V PATĚ ZDIVA

Czech Title

POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V PATĚ ZDIVA

Language

cs

Original Abstract

Vzhledem ke zpřísňování tepelně technických požadavků je třeba dbát na správný konstrukční a materiálový návrh objektu. Ke vniku tepelných mostů a tím i k tepelným ztrátám dochází především v místech napojení jednotlivých konstrukcí. Jednou z nejvíce namáhaných částí stavby je styk stěny s terénem. Srovnávacím kritériem pro vzájemné porovnání konstrukčních řešení detailů je nejnižší povrchová teplota v interiéru a průběh teplot zpracovaných ve 2D teplotním poli.

Czech abstract

Vzhledem ke zpřísňování tepelně technických požadavků je třeba dbát na správný konstrukční a materiálový návrh objektu. Ke vniku tepelných mostů a tím i k tepelným ztrátám dochází především v místech napojení jednotlivých konstrukcí. Jednou z nejvíce namáhaných částí stavby je styk stěny s terénem. Srovnávacím kritériem pro vzájemné porovnání konstrukčních řešení detailů je nejnižší povrchová teplota v interiéru a průběh teplot zpracovaných ve 2D teplotním poli.

BibTex


@inproceedings{BUT102894,
 author="Alena {Kalužová} and Jan {Pěnčík} and Libor {Matějka}",
 title="POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V PATĚ ZDIVA",
 annote="Vzhledem ke zpřísňování tepelně technických požadavků je třeba dbát na správný konstrukční a materiálový návrh objektu. Ke vniku tepelných mostů a tím i k tepelným ztrátám dochází především v místech napojení jednotlivých konstrukcí. Jednou z nejvíce namáhaných částí stavby je styk stěny s terénem. Srovnávacím kritériem pro vzájemné porovnání konstrukčních řešení detailů je nejnižší povrchová teplota v interiéru a průběh teplot zpracovaných ve 2D teplotním poli.",
 address="VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
 booktitle="STRUCTURA stavební trendy 2o13",
 chapter="102894",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
 year="2013",
 month="november",
 pages="98--103",
 publisher="VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}