Publication detail

Vliv omezení deplanace na napjatost a deformaci tenkostěnných nosníků otevřených průřezů

PETRUŠKA, J., ČALKOVSKÝ, A.

Original Title

Vliv omezení deplanace na napjatost a deformaci tenkostěnných nosníků otevřených průřezů

Czech Title

Vliv omezení deplanace na napjatost a deformaci tenkostěnných nosníků otevřených průřezů

Language

cs

Original Abstract

Předložená práce se zabývá problematikou napjatosti a deformace konstrukčních prvků typu tenkostěnných nosníků s otevřeným příčným průřezem. Je uvedeno srovnání analytických, numerických a experimentálních výsledků řešení vybraných úloh a jsou formulovány zobecňující závěry.

Czech abstract

Předložená práce se zabývá problematikou napjatosti a deformace konstrukčních prvků typu tenkostěnných nosníků s otevřeným příčným průřezem. Je uvedeno srovnání analytických, numerických a experimentálních výsledků řešení vybraných úloh a jsou formulovány zobecňující závěry.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT10232,
 author="Jindřich {Petruška} and Antonín {Čalkovský}",
 title="Vliv omezení deplanace na napjatost a deformaci tenkostěnných nosníků otevřených průřezů",
 annote="Předložená práce se zabývá problematikou napjatosti a deformace konstrukčních prvků typu tenkostěnných nosníků s otevřeným příčným průřezem. Je uvedeno srovnání analytických, numerických a experimentálních výsledků řešení vybraných úloh a jsou formulovány zobecňující závěry.",
 address="Inst.of Mechanics of Solids",
 booktitle="Engineering Mechanics 2002",
 chapter="10232",
 institution="Inst.of Mechanics of Solids",
 year="2002",
 month="may",
 pages="17",
 publisher="Inst.of Mechanics of Solids",
 type="conference paper"
}