Publication detail

Korelace simultánních výkonových spekter EEG signálu s BOLD signálem během vizuálního oddball experimentu

Original Title

Korelace simultánních výkonových spekter EEG signálu s BOLD signálem během vizuálního oddball experimentu

Czech Title

Korelace simultánních výkonových spekter EEG signálu s BOLD signálem během vizuálního oddball experimentu

Language

cs

Original Abstract

Úvod: V předešlých letech byly publikovány převážně negativní korelace časových změn absolutního výkonu alfa pásma EEG signálu s BOLD signálem na resting-state datech. Jiné datasety byly zkoumány jen zřídka a přitom by mohly podávat průkaznější výsledky než default mode sítě resting-state dat. Předpokládá se, že by se mozková aktivita vyvolaná visuálními stimuly při oddball experimentu měla projevit v obou typech dat. Pokud spolu měřené veličiny korelují korektně, měly by být statisticky signifikantní ve visuálních kortexech. Druhá oblast zájmu jsou senzomotorická a motorická centra, neboť po stimulaci cílovým podnětem (targetem) pacienti stlačovali signalizační tlačítko, držené v pravé ruce. Metody: Z EEG signálů byly počítány časové změny absolutních a relativních výkonů ve třech frekvenčních pásmech zájmu (alfa = <8,12>Hz, beta = <12,20>Hz, gama = <20-40>Hz). Relativní výkon znamená podíl absolutního výkonu pásma zájmu s absolutním výkonem celého EEG signálu. Byly vybrány tři skupiny elektrod zájmu: O1-O2-Oz, C3-CP1-CP5 a všechny elektrody (30). Zapojení elektrod bylo referenční. Pro každý vektor změny výkonu EEG při daném výběru elektrod byl spočítán samostatný obecný lineární model spolu s fMRI daty (BOLD signál), kde výkon EEG vystupoval jako regresor v modelové matici. Takto byla zpracována data 22 pacientů (15 mužů, 7 žen). Skupinové analýzy byly realizovány jedno-výběrovým t-testem. Výsledky: Oba předpoklady byly potvrzeny, EEG signál negativně koreloval s BOLD signálem jak ve visuálních kortexech (absolutní a relativní výkon alfa pásma), tak v senzomotorických a motorických centrech (relativní výkon gama pásma). Relativní výkon se ukazuje jako lepší ukazatel změn mozkové aktivity než absolutní. Absolutní výkon EEG signálu disponoval patrnou širokospektrální komponentou, která korelovala s BOLD signálem velmi podobně ve všech frekvenčních pásmech zájmu.

Czech abstract

Úvod: V předešlých letech byly publikovány převážně negativní korelace časových změn absolutního výkonu alfa pásma EEG signálu s BOLD signálem na resting-state datech. Jiné datasety byly zkoumány jen zřídka a přitom by mohly podávat průkaznější výsledky než default mode sítě resting-state dat. Předpokládá se, že by se mozková aktivita vyvolaná visuálními stimuly při oddball experimentu měla projevit v obou typech dat. Pokud spolu měřené veličiny korelují korektně, měly by být statisticky signifikantní ve visuálních kortexech. Druhá oblast zájmu jsou senzomotorická a motorická centra, neboť po stimulaci cílovým podnětem (targetem) pacienti stlačovali signalizační tlačítko, držené v pravé ruce. Metody: Z EEG signálů byly počítány časové změny absolutních a relativních výkonů ve třech frekvenčních pásmech zájmu (alfa = <8,12>Hz, beta = <12,20>Hz, gama = <20-40>Hz). Relativní výkon znamená podíl absolutního výkonu pásma zájmu s absolutním výkonem celého EEG signálu. Byly vybrány tři skupiny elektrod zájmu: O1-O2-Oz, C3-CP1-CP5 a všechny elektrody (30). Zapojení elektrod bylo referenční. Pro každý vektor změny výkonu EEG při daném výběru elektrod byl spočítán samostatný obecný lineární model spolu s fMRI daty (BOLD signál), kde výkon EEG vystupoval jako regresor v modelové matici. Takto byla zpracována data 22 pacientů (15 mužů, 7 žen). Skupinové analýzy byly realizovány jedno-výběrovým t-testem. Výsledky: Oba předpoklady byly potvrzeny, EEG signál negativně koreloval s BOLD signálem jak ve visuálních kortexech (absolutní a relativní výkon alfa pásma), tak v senzomotorických a motorických centrech (relativní výkon gama pásma). Relativní výkon se ukazuje jako lepší ukazatel změn mozkové aktivity než absolutní. Absolutní výkon EEG signálu disponoval patrnou širokospektrální komponentou, která korelovala s BOLD signálem velmi podobně ve všech frekvenčních pásmech zájmu.

BibTex


@misc{BUT102087,
 author="René {Labounek} and Martin {Lamoš} and Radek {Mareček} and Jiří {Jan}",
 title="Korelace simultánních výkonových spekter EEG signálu s BOLD signálem během vizuálního oddball experimentu",
 annote="Úvod: V předešlých letech byly publikovány převážně negativní korelace časových změn absolutního výkonu alfa pásma EEG signálu s BOLD signálem na resting-state datech. Jiné datasety byly zkoumány jen zřídka a přitom by mohly podávat průkaznější výsledky než default mode sítě resting-state dat. Předpokládá se, že by se mozková aktivita vyvolaná visuálními stimuly při oddball experimentu měla projevit v obou typech dat. Pokud spolu měřené veličiny korelují korektně, měly by být statisticky signifikantní ve visuálních kortexech. Druhá oblast zájmu jsou senzomotorická a motorická centra, neboť po stimulaci cílovým podnětem (targetem) pacienti stlačovali signalizační tlačítko, držené v pravé ruce.

Metody: Z EEG signálů byly počítány časové změny absolutních a relativních výkonů ve třech frekvenčních pásmech zájmu (alfa = <8,12>Hz, beta = <12,20>Hz, gama = <20-40>Hz). Relativní výkon znamená podíl absolutního výkonu pásma zájmu s absolutním výkonem celého EEG signálu. Byly vybrány tři skupiny elektrod zájmu: O1-O2-Oz, C3-CP1-CP5 a všechny elektrody (30). Zapojení elektrod bylo referenční. Pro každý vektor změny výkonu EEG při daném výběru elektrod byl spočítán samostatný obecný lineární model spolu s fMRI daty (BOLD signál), kde výkon EEG vystupoval jako regresor v modelové matici. Takto byla zpracována data 22 pacientů (15 mužů, 7 žen). Skupinové analýzy byly realizovány jedno-výběrovým t-testem.

Výsledky: Oba předpoklady byly potvrzeny, EEG signál negativně koreloval s BOLD signálem jak ve visuálních kortexech (absolutní a relativní výkon alfa pásma), tak v senzomotorických a motorických centrech (relativní výkon gama pásma). Relativní výkon se ukazuje jako lepší ukazatel změn mozkové aktivity než absolutní. Absolutní výkon EEG signálu disponoval patrnou širokospektrální komponentou, která korelovala s BOLD signálem velmi podobně ve všech frekvenčních pásmech zájmu.",
 address="Univerzita Palackého v Olomouci",
 booktitle="9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance",
 chapter="102087",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Palackého v Olomouci",
 year="2013",
 month="april",
 pages="34--34",
 publisher="Univerzita Palackého v Olomouci",
 type="abstract"
}