Publication detail

Matematický model a numerická simulace olověného akumulátoru

Original Title

Matematický model a numerická simulace olověného akumulátoru

Czech Title

Matematický model a numerická simulace olověného akumulátoru

Language

cs

Original Abstract

– Simulace je v matematice vědecká metoda, při níž jsou zkoumány vlastnosti určitého systému pomocí experimentů s jeho matematickým modelem. Počítačové simulace se staly nedílnou součástí matematického modelování přirozených systémů ve fyzice, chemii a biologii a daly tak nový pohled do fungování těchto systémů.Tento článek se zabývá matematic-kým popisem elektrochemických dějů probíhajících při nume-rické simulaci nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru v simulačním prostředí COMSOL Multiphysics.

Czech abstract

– Simulace je v matematice vědecká metoda, při níž jsou zkoumány vlastnosti určitého systému pomocí experimentů s jeho matematickým modelem. Počítačové simulace se staly nedílnou součástí matematického modelování přirozených systémů ve fyzice, chemii a biologii a daly tak nový pohled do fungování těchto systémů.Tento článek se zabývá matematic-kým popisem elektrochemických dějů probíhajících při nume-rické simulaci nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru v simulačním prostředí COMSOL Multiphysics.

BibTex


@article{BUT102016,
  author="Petr {Vyroubal} and Jiří {Maxa} and Petr {Bača}",
  title="Matematický model a numerická simulace olověného akumulátoru",
  annote="– Simulace je v matematice vědecká metoda, při níž jsou zkoumány vlastnosti určitého systému pomocí experimentů s jeho matematickým modelem. Počítačové simulace se staly nedílnou součástí matematického modelování přirozených systémů ve fyzice, chemii a biologii a daly tak nový pohled do fungování těchto systémů.Tento článek se zabývá matematic-kým popisem elektrochemických dějů probíhajících při nume-rické simulaci nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru v simulačním prostředí COMSOL Multiphysics.",
  chapter="102016",
  number="2",
  volume="2013",
  year="2013",
  month="december",
  pages="1--4",
  type="journal article"
}