Publication detail

Fluctuations of ultrasonic transducer vibration measurement

ŠKARVADA, P. TOMÁNEK, P. GRMELA, L. TOFEL, P. ŠEVČÍK, M. MACKŮ, R.

Original Title

Fluctuations of ultrasonic transducer vibration measurement

Czech Title

Fluktuace vibrací ultrazvukového budiče

English Title

Fluctuations of ultrasonic transducer vibration measurement

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Langevin type transducers are being used by reason of the high transmitting power capability for various purposes. The peak-to-peak value of the transducer mechanical oscillation is in order of tens of the nanometers (for the esonant frequency and two ring transducer). Transducer vibration parameters depend considerably on excitation voltage and frequency. Beyond the resonant frequency some parasitic resonance frequencies are produced. Precise measurement of vibration with nanometer accuracy in the range of the ultrasonic frequencies can be done with using optical interferometry. Results show high distortion of the transducer displacement waveforms and poor amplitude stability.

Czech abstract

Langevinův budič bývá s výhodou používán pro aplikace, kde je žádoucí vysoký výstupní výkon. Rozkmit mechanických oscilací je v řádu desítek nanometrů (pro rezonančn frekvenci budiče). Vibrace budiče závisejí na budícím napětí a frekvenci. Mimo rezonanční kmitočet budič produkuje parazitní frekvence. Precisní měření vibrací s nanometrickým rozlišením v oblasti ultrazvukových frekvencí může být provedeno s využitím optické interferometrie. Výsledky ukazují vysoké zkreslení pohybu budiče a špatnou stabilitu amplitudy vibrací.

English abstract

Langevin type transducers are being used by reason of the high transmitting power capability for various purposes. The peak-to-peak value of the transducer mechanical oscillation is in order of tens of the nanometers (for the esonant frequency and two ring transducer). Transducer vibration parameters depend considerably on excitation voltage and frequency. Beyond the resonant frequency some parasitic resonance frequencies are produced. Precise measurement of vibration with nanometer accuracy in the range of the ultrasonic frequencies can be done with using optical interferometry. Results show high distortion of the transducer displacement waveforms and poor amplitude stability.

Keywords

vibrometer; light interference; interferometer; Langevin transducer;

RIV year

2013

Released

28.06.2013

Location

Montpellier

ISBN

978-1-4799-0670-3

Book

2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB

Pages from

Th-P-48-1

Pages to

Th-P-48-4

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT100458,
  author="Pavel {Škarvada} and Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela} and Pavel {Tofel} and Michal {Ševčík} and Robert {Macků}",
  title="Fluctuations of ultrasonic transducer vibration measurement",
  annote="Langevin type transducers are being used by reason of the high transmitting power capability for various purposes. The peak-to-peak value of the transducer mechanical oscillation is in order of tens of the nanometers (for the esonant frequency and two ring transducer). Transducer vibration parameters depend considerably on excitation voltage and frequency. Beyond the resonant frequency some parasitic resonance frequencies are produced. Precise measurement of vibration with nanometer accuracy in the range of the ultrasonic frequencies can be done with using optical interferometry. Results show high distortion of the transducer displacement waveforms and poor amplitude stability.",
  booktitle="2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB",
  chapter="100458",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="june",
  pages="Th-P-48-1--Th-P-48-4",
  type="conference paper"
}