Publication detail

Reliability Analysis in Man-Machine Systems

HAVLÍKOVÁ, M. JIRGL, M.

Original Title

Reliability Analysis in Man-Machine Systems

Czech Title

Analýza spolehlivosti v systémech člověk-stroj

English Title

Reliability Analysis in Man-Machine Systems

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The authors present a comprehensive evaluation of the reliability of a technical system with a human operator (a man–machine system, MMS). In the first part the paper, technical systems are analyzed with respect to their dependability. The quantification of reliability in technical systems results from the applied models and is based on the calculation of relevant indicators. The detection of a system's critical elements is ensured mainly by qualitative reliability analyses. The next section of the article contains a discussion of man-machine systems, where the human factor plays an essential and often dominant role within the entire process of interaction between the operator and the technical system. Quantitative evaluation of human reliability is currently based on the total probabilistic safety analysis (PSA) of the whole MMS system. The analysis also comprises human reliability assessment (HRA). In this context, the paper presents the best known and most widely used HRA methods.

Czech abstract

Autoři prezentují komplexní hodnocení spolehlivosti technického systému s lidským operátorem (Man-Machine System MMS). V první části článku jsou popsány analýzy technických systémů s ohledem na bezporuchovost. Kvantifikace spolehlivosti technických systémů vychází ze spolehlivostních modelů a je založena na výpočtu klíčových ukazatelů spolehlivosti. Pro detekci kritických prvků systému se používají kvalitativní spolehlivostní analýzy. Další část článku se zabývá MMS systémy, ve kterých lidský faktor hraje důležitoe a často dominantní roli při interakci mezi lidským operátorem a technickým systémem. Kvantitativní hodnocení lidské spolehlivosti vychází z pravděpodobnostní bezpečnostní analýza (PSA) celého MMS systému. Tato analýza zahrnuje také Human reliability Assesment (HRA). Článek pak představuje nejznámější a nejpoužívanější metody HRA.

English abstract

The authors present a comprehensive evaluation of the reliability of a technical system with a human operator (a man–machine system, MMS). In the first part the paper, technical systems are analyzed with respect to their dependability. The quantification of reliability in technical systems results from the applied models and is based on the calculation of relevant indicators. The detection of a system's critical elements is ensured mainly by qualitative reliability analyses. The next section of the article contains a discussion of man-machine systems, where the human factor plays an essential and often dominant role within the entire process of interaction between the operator and the technical system. Quantitative evaluation of human reliability is currently based on the total probabilistic safety analysis (PSA) of the whole MMS system. The analysis also comprises human reliability assessment (HRA). In this context, the paper presents the best known and most widely used HRA methods.

Keywords

Man-machine system; reliability model; quantitative reliability analysis; qualitative reliability analysis; human error; human reliability; HRA; THERP; ATHEANA.

RIV year

2013

Released

26.05.2013

Location

Rytro, Polsko

ISBN

978-1-4673-4489-0

Book

Proceedings of the 14th International Carpathian Conference (ICCC)

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT100286,
  author="Marie {Havlíková} and Miroslav {Jirgl}",
  title="Reliability Analysis in Man-Machine Systems",
  annote="The authors present a comprehensive evaluation of the reliability of a technical system with a human operator (a man–machine system, MMS). In the first part the paper, technical systems are analyzed with respect to their dependability. The quantification of reliability in technical systems results from the applied models and is based on the calculation of relevant indicators. The detection of a system's critical elements is ensured mainly by qualitative reliability analyses.
The next section of the article contains a discussion of man-machine systems, where the human factor plays an essential and often dominant role within the entire process of interaction between the operator and the technical system. Quantitative evaluation of human reliability is currently based on the total probabilistic safety analysis (PSA) of the whole MMS system. The analysis also comprises human reliability assessment (HRA). In this context, the paper presents the best known and most widely used HRA methods.",
  booktitle="Proceedings of the 14th International Carpathian Conference (ICCC)",
  chapter="100286",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="may",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}