Publication detail

Electrical Characterization of Cold Field-Emission Cathodes based on Fowler-Nordheim Analysis

KNÁPEK, A. SERGEEV, E. GRMELA, L.

Original Title

Electrical Characterization of Cold Field-Emission Cathodes based on Fowler-Nordheim Analysis

Czech Title

Elektrická charakterizace autoemisních katod metodou na bázi Fowlerovy-Nordheimovy analýzy

English Title

Electrical Characterization of Cold Field-Emission Cathodes based on Fowler-Nordheim Analysis

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Presented paper introduces indirect measurement method which provides information about condition of the field-emission cathode. The objective is to show that the phenomenon of electrons moving through the vacuum of the experimental emitter is in fact an example of Fowler-Nordheim tunnelling, also known as quantum tunnelling. Using Fowler-Nordheim analysis it is shown that the V-I relation is consistent with the expected tunnelling model. From the obtained V-I relation, it is further possible to calculate basic characteristics of the cathode, including the current density, mean value of the macroscopic electric field or the size of area on the facet from which the electron emission takes place. Main advantage of this method is its simple implementation which allows easy implementation on any device based on field-emission electron source.

Czech abstract

Prezentovaný článek představuje nepřímou měřící metodu, která podává informaci o stavu autoemisní katody. Cílem je prokázat, že jev pronikání elektronů do vakua skrz potenciálovou bariéru je důsledkem Fowlerova-Nordheimova jevu, který je také známý jako kvantové tunelování. Za použití Fowlerovy-Nordheimovy analýzy je ukázána souvislost mezi A-V charakteristikou zdroje a předpokládaným modelem tunelování. Ze získaných A-V charakteristik je dále možné spočítat základní charakteristiky katody včetně proudové hustoty, střední hodnoty intenzity elektrického pole při povrchu hrotu, velikost aktivní plochy katody na fazetě, ze které probíhá samotná emise. Hlavní výhodou této metody je jednoduchá implementace, která je možná u každého zdroje, který je založený na autoemisi elektronů.

English abstract

Presented paper introduces indirect measurement method which provides information about condition of the field-emission cathode. The objective is to show that the phenomenon of electrons moving through the vacuum of the experimental emitter is in fact an example of Fowler-Nordheim tunnelling, also known as quantum tunnelling. Using Fowler-Nordheim analysis it is shown that the V-I relation is consistent with the expected tunnelling model. From the obtained V-I relation, it is further possible to calculate basic characteristics of the cathode, including the current density, mean value of the macroscopic electric field or the size of area on the facet from which the electron emission takes place. Main advantage of this method is its simple implementation which allows easy implementation on any device based on field-emission electron source.

Keywords

field-emission, Fowler-Nordheim analysis, quantum tunnelling

RIV year

2013

Released

26.06.2013

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4754-7

Book

Electronic Devices and Systems - IMAPS CS International Conference 2013

Pages from

104

Pages to

108

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT100276,
 author="Alexandr {Knápek} and Evgeny {Sergeev} and Lubomír {Grmela}",
 title="Electrical Characterization of Cold Field-Emission Cathodes based on Fowler-Nordheim Analysis",
 annote="Presented paper introduces indirect measurement method which provides information about condition of the field-emission cathode. The objective is to show that the phenomenon of electrons moving through the vacuum of the experimental emitter is in fact an example of Fowler-Nordheim tunnelling, also known as quantum tunnelling. Using Fowler-Nordheim analysis it is shown that the V-I relation is consistent with the expected tunnelling model. From the obtained V-I relation, it is further possible to calculate basic characteristics of the cathode, including the current density, mean value of the macroscopic electric field or the size of area on the facet from which the electron emission takes place. Main advantage of this method is its simple implementation which allows easy implementation on any device based on field-emission electron source.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Electronic Devices and Systems - IMAPS CS International Conference 2013",
 chapter="100276",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2013",
 month="june",
 pages="104--108",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}