Publication detail

Světelné vlastnosti reflexních prvků

Original Title

Světelné vlastnosti reflexních prvků

Czech Title

Světelné vlastnosti reflexních prvků

Language

cs

Original Abstract

Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na Ústavu soudního inženýrství (ÚSI) Vysokého učení technického v Brně (VUT) za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. Cílem projektu je porovnání laboratorních a praktických měření v terénu za různých světelných podmínek a následným praktickým uplatněním získaných poznatků. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho úplném dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce v silničním provozu, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.

Czech abstract

Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na Ústavu soudního inženýrství (ÚSI) Vysokého učení technického v Brně (VUT) za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. Cílem projektu je porovnání laboratorních a praktických měření v terénu za různých světelných podmínek a následným praktickým uplatněním získaných poznatků. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho úplném dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce v silničním provozu, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.

BibTex


@inproceedings{BUT100138,
 author="Jan {Schejbal} and Arnošt {Kuře} and Jakub {Motl} and Michal {Belák} and Martin {Bilík}",
 title="Světelné vlastnosti reflexních prvků",
 annote="Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na Ústavu soudního inženýrství (ÚSI) Vysokého učení technického v Brně (VUT) za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních 
a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály 
používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové 
složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. Cílem projektu je porovnání laboratorních a praktických měření v terénu za různých světelných podmínek a následným praktickým uplatněním získaných poznatků. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho úplném dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce v silničním provozu, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.",
 booktitle="Sborník příspěvků konference JUFOS 2013 na CD",
 chapter="100138",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2013",
 month="april",
 pages="1--9",
 type="conference paper"
}