Publication detail

Význam měření efektivnosti vztahového marketingu: zákaznický přístup

Original Title

Význam měření efektivnosti vztahového marketingu: zákaznický přístup

Czech Title

Význam měření efektivnosti vztahového marketingu: zákaznický přístup

Language

cs

Original Abstract

Efektivní obchodní vztahy představují pro podniky dlouhodobou záležitost. Vycházejí z dobrých vazeb na jednotlivé skupiny stakeholderů. Z hlediska jednotlivých skupin stakeholderů lze považovat za nejvýznamnější zákazníky. Cílem příspěvku je uvést možné přístupy měření marketingové efektivnosti v zákaznické oblasti. Zákazníci a jejich požadavky nejvýrazněji ovlivňují veškeré podnikové aktivity.

Czech abstract

Efektivní obchodní vztahy představují pro podniky dlouhodobou záležitost. Vycházejí z dobrých vazeb na jednotlivé skupiny stakeholderů. Z hlediska jednotlivých skupin stakeholderů lze považovat za nejvýznamnější zákazníky. Cílem příspěvku je uvést možné přístupy měření marketingové efektivnosti v zákaznické oblasti. Zákazníci a jejich požadavky nejvýrazněji ovlivňují veškeré podnikové aktivity.

BibTex


@inproceedings{BUT99993,
  author="František {Milichovský} and David {Schüller} and Petra {Šmakalová}",
  title="Význam měření efektivnosti vztahového marketingu: zákaznický přístup",
  annote="Efektivní obchodní vztahy představují pro podniky dlouhodobou záležitost. Vycházejí z dobrých vazeb na jednotlivé skupiny stakeholderů. Z hlediska jednotlivých skupin stakeholderů lze považovat za nejvýznamnější zákazníky. Cílem příspěvku je uvést možné přístupy měření marketingové efektivnosti v zákaznické oblasti. Zákazníci a jejich požadavky nejvýrazněji ovlivňují veškeré podnikové aktivity.",
  booktitle="Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe",
  chapter="99993",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="february",
  pages="206--210",
  type="conference paper"
}