Publication detail

Obchodování

Original Title

Obchodování

Czech Title

Obchodování

Language

cs

Original Abstract

Studijní texty z oblasti obchodu. Příprava, realizace a zajištění základních obchodních operací ve vazbě na jednotlivé tržní subjekty.

Czech abstract

Studijní texty z oblasti obchodu. Příprava, realizace a zajištění základních obchodních operací ve vazbě na jednotlivé tržní subjekty.

BibTex


@misc{BUT99751,
 author="Iveta {Šimberová} and Petra {Šmakalová} and Lucie {Jedličková} and František {Milichovský}",
 title="Obchodování",
 annote="Studijní texty z oblasti obchodu. Příprava, realizace a zajištění základních obchodních operací ve vazbě na jednotlivé tržní subjekty.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Obchodování",
 chapter="99751",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM",
 year="2013",
 month="february",
 publisher="VUTIUM",
 type="course reader"
}