Product detail

Pájecí stanice pro pájení za sníženého tlaku a s ochrannou atmosférou

OTÁHAL, A. VALA, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení je určeno především k pájení v ochranné atmosféře (dusíkové, ad.), ale je možné pájet i za sníženého tlaku (max. 1 atm). Použité topné těleso využívá přestupu tepla vedením (prakticky se jedná o typ „hot plate“) a jeho hlavní výhodou je bezpečné napájecí napětí 24 Vss. Chlazení zajišťuje voda protékající měděným blokem připevněným zespodu topného elementu, případně přídavný ventilátor (80 x 80 mm). Regulaci zajišťuje programovatelný regulátor R500 (SMART).

Keywords

pájení, ochranná atmosféra, vakuum

Create date

21.05.2013

Location

Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno

www