Publication detail

Určovanie vzdialenosti na základe doby šírenia signálu v UWB systémoch

BOTTA, M. ŠIMEK, M.

Original Title

Určovanie vzdialenosti na základe doby šírenia signálu v UWB systémoch

Language

sk

Original Abstract

Predložená práca je zameraná na určovanie vzájomnej vzdialenosti s veľkou presnosťou na základe doby šírenia rádiového signálu. Vyšetruje dve základné metódy popisované v štandarde IEEE 802.15.4a využívané k tejto činnosti. Tematika odhadu vzdialenosti je z hľadiska globálneho dlhodobo skúmaná a rozšírená záležitosť, predovšetkým kvôli jej širšiemu aplikačnému využitiu. Určením vzdialenosti v UWB systémoch je v užšom slova zmysle určovanie čo najpresnejšej vzdialenosti medzi dvomi priamo komunikujúcimi stranami. Možnosti aplikačného využitia týchto systémov spadajú do oblasti sledovania, kontroly a ovládania, či už zariadení alebo priestorov. Stávajú sa všadeprítomnou súčasťou a pole ich využitia sa každým dňom rozrastá.

Documents

BibTex


@article{BUT99477,
  author="Miroslav {Botta} and Milan {Šimek}",
  title="Určovanie vzdialenosti na základe doby šírenia signálu v UWB systémoch",
  annote="Predložená práca je zameraná na určovanie vzájomnej vzdialenosti s veľkou presnosťou na základe doby šírenia rádiového signálu. Vyšetruje dve základné metódy popisované v štandarde IEEE 802.15.4a využívané k tejto činnosti. Tematika odhadu vzdialenosti je z hľadiska globálneho dlhodobo skúmaná a rozšírená záležitosť, predovšetkým kvôli jej širšiemu aplikačnému využitiu. Určením vzdialenosti v UWB systémoch je v užšom slova zmysle určovanie čo najpresnejšej vzdialenosti medzi dvomi priamo komunikujúcimi stranami. Možnosti aplikačného využitia týchto systémov spadajú do oblasti sledovania, kontroly a ovládania, či už zariadení alebo priestorov. Stávajú sa všadeprítomnou súčasťou a pole ich využitia sa každým dňom rozrastá.",
  chapter="99477",
  number="70",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="december",
  pages="1--4",
  type="journal article - other"
}