Product detail

Hrot snímače síly

SLÁMA, S. NÁVRAT, T. VOSYNEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Hrot snímače síly pro osazení rázového kladívka Brüel & Kjaer typ 8206-001. Hrot je určen pro měření vlastních tvarů kmitu při určování vlastností kompozitních desek před zatěžovacími testy na zkušebně.

Keywords

Hrot, snímač síly

Create date

11.12.2012

Location

B1/105 ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

www

Documents