Publication detail

Polypropylenová vlákna upravená nízkoteplotním plazmatem a jejich vliv na reologii čerstvého betonu

KOPKÁNĚ, D. GROMEŠ, V.

Original Title

Polypropylenová vlákna upravená nízkoteplotním plazmatem a jejich vliv na reologii čerstvého betonu

Czech Title

Polypropylenová vlákna upravená nízkoteplotním plazmatem a jejich vliv na reologii čerstvého betonu

Language

cs

Original Abstract

Polypropylenová vlákna bez statické funkce se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou pro jejich využití je velmi hladký povrch vláken a hydrofobní povaha polypropylenu jako takového, tedy je třeba tyto vlákna upravit tak, aby se dobře rozmíchávali v čerstvé betonové směsi a vznikla potřebná míra adheze mezi vláknem a cementovou matricí. V současné době se k omezení tohoto jevu na polypropylenová vlákna aplikuje aviváž, avšak z důvodů ekonomicko-ekologických je žádoucí přinést nový způsob jejich úpravy. Řešením se zdá být úprava povrchu polypropylenu nízkoteplotním plazmatem. Tato úprava je vyvíjena ve spolupráci Masarykovy univerzity, firmou KrampeHarex a fakultou stavební VUT v Brně. Předmětem příspěvku je porovnání PP vláken z pohledu jejich vlivu na reologii. Byla testována vlákna komerční, vlákna bez povchové úpravy a vlákna ošetřená v nízkoteplotním plazmatickém výboji. Výsledky naznačují, že plzmatická povchová úprava vede k menšímu ovlivnění zpracovatelnosti, než v případě ostatních testovaných vláken.

Czech abstract

Polypropylenová vlákna bez statické funkce se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou pro jejich využití je velmi hladký povrch vláken a hydrofobní povaha polypropylenu jako takového, tedy je třeba tyto vlákna upravit tak, aby se dobře rozmíchávali v čerstvé betonové směsi a vznikla potřebná míra adheze mezi vláknem a cementovou matricí. V současné době se k omezení tohoto jevu na polypropylenová vlákna aplikuje aviváž, avšak z důvodů ekonomicko-ekologických je žádoucí přinést nový způsob jejich úpravy. Řešením se zdá být úprava povrchu polypropylenu nízkoteplotním plazmatem. Tato úprava je vyvíjena ve spolupráci Masarykovy univerzity, firmou KrampeHarex a fakultou stavební VUT v Brně. Předmětem příspěvku je porovnání PP vláken z pohledu jejich vlivu na reologii. Byla testována vlákna komerční, vlákna bez povchové úpravy a vlákna ošetřená v nízkoteplotním plazmatickém výboji. Výsledky naznačují, že plzmatická povchová úprava vede k menšímu ovlivnění zpracovatelnosti, než v případě ostatních testovaných vláken.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT97276,
 author="Daniel {Kopkáně} and Vít {Gromeš}",
 title="Polypropylenová vlákna upravená nízkoteplotním plazmatem a jejich vliv na reologii čerstvého betonu",
 annote="Polypropylenová vlákna bez statické funkce se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou pro jejich využití je velmi hladký povrch vláken a hydrofobní povaha polypropylenu jako takového, tedy je třeba tyto vlákna upravit tak, aby se dobře rozmíchávali v čerstvé betonové směsi a vznikla potřebná míra adheze mezi vláknem a cementovou matricí. V současné době se k omezení tohoto jevu na polypropylenová vlákna aplikuje aviváž, avšak z důvodů ekonomicko-ekologických je žádoucí přinést nový způsob jejich úpravy. Řešením se zdá být úprava povrchu polypropylenu nízkoteplotním plazmatem. Tato úprava je vyvíjena ve spolupráci Masarykovy univerzity, firmou KrampeHarex a fakultou stavební VUT v Brně. Předmětem příspěvku je porovnání PP vláken z pohledu jejich vlivu na reologii. Byla testována vlákna komerční, vlákna bez povchové úpravy a vlákna ošetřená v nízkoteplotním plazmatickém výboji. Výsledky naznačují, že plzmatická povchová úprava vede k menšímu ovlivnění zpracovatelnosti, než v případě ostatních testovaných vláken.",
 address="THD FAST VUT v Brně",
 booktitle="Matoviny 2012 - eletronický sborník příspěvků",
 chapter="97276",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="THD FAST VUT v Brně",
 year="2012",
 month="december",
 pages="1--11",
 publisher="THD FAST VUT v Brně",
 type="conference paper"
}