Publication detail

Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení

MRÁČEK, P.

Original Title

Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení

Czech Title

Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení

Language

cs

Original Abstract

Dizertační práce se zabývá marketingovou komunikací v rámci vztahů mezi dodavatelem/výrobcem materiálů – výrobcem oblečení – prodejcem a zákazníkem v segmentu outdoorového oblečení v České republice. Specifická role zákazníka je posuzována v kontextu koncepce spoluvytváření hodnoty s důrazem na rozvoj a navýšení vnímané hodnoty. Práce obsahuje závěry a doporučení pro jednotlivé účastníky vztahu. V závěru práce jsou sumarizovány přínosy pro vědu a výzkum, praxi i pedagogickou oblast. Komplexní pojetí zpracování tématu je doplněno vymezením omezení provedeného výzkumu a podněty pro další výzkumy v dané oblasti.

Czech abstract

Dizertační práce se zabývá marketingovou komunikací v rámci vztahů mezi dodavatelem/výrobcem materiálů – výrobcem oblečení – prodejcem a zákazníkem v segmentu outdoorového oblečení v České republice. Specifická role zákazníka je posuzována v kontextu koncepce spoluvytváření hodnoty s důrazem na rozvoj a navýšení vnímané hodnoty. Práce obsahuje závěry a doporučení pro jednotlivé účastníky vztahu. V závěru práce jsou sumarizovány přínosy pro vědu a výzkum, praxi i pedagogickou oblast. Komplexní pojetí zpracování tématu je doplněno vymezením omezení provedeného výzkumu a podněty pro další výzkumy v dané oblasti.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT96690,
  author="Pavel {Mráček}",
  title="Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení",
  annote="Dizertační práce se zabývá marketingovou komunikací v rámci vztahů mezi dodavatelem/výrobcem materiálů – výrobcem oblečení – prodejcem a zákazníkem v segmentu outdoorového oblečení v České republice. Specifická role zákazníka je posuzována v kontextu koncepce spoluvytváření hodnoty s důrazem na rozvoj a navýšení vnímané hodnoty.
Práce obsahuje závěry a doporučení pro jednotlivé účastníky vztahu. V závěru práce jsou sumarizovány přínosy pro vědu a výzkum, praxi i pedagogickou oblast. Komplexní pojetí zpracování tématu je doplněno vymezením omezení provedeného výzkumu a podněty pro další výzkumy v dané oblasti.",
  chapter="96690",
  year="2012",
  month="november",
  type="dissertation"
}