Product detail

Univerzální tenzometrický člen pro měření krouticího momentu a axiálních sil ve šroubech

SVOBODA, P. HOUFEK, L. HOUFEK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Pro měření osové síly ve šroubu, při daném utahovacím momentu, byl navržen a vyroben snímač osové síly a hodnotu utahovacího momentu. Tato veličina se snímá pomocí snímače, který byl navržen, vyroben a kalibrován na zkušebním stroji Zvick.

Keywords

axiální síly, šroubový spoj, experimentální měření

Create date

28.10.2012

Location

Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.

www

Documents