Product detail

Nízkošumový multiplexer pro héliový kryostat

CHVÁTAL, M. MAJZNER, J. GRMELA, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tento funkční vzorek byl navržen za účelem optimalizace měření stejnosměrných charakteristik submikronových tranzistorů MOSFET s různými rozměry kanálů a rezistorů na héliovém kryostatu v širokém teplotním rozsahu od 60 do 300 K.

Keywords

Héliový kryostat, multiplexer, bistabilní relé, LabVIEW.

Create date

14.12.2012

Location

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/nizkosumovy-multiplexer-pro-heliovy-kryostat

www