Publication detail

Teze k disertační práci "Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu"

HANÁK, P.

Original Title

Teze k disertační práci "Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu"

Czech Title

Teze k disertační práci "Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu"

Language

cs

Original Abstract

Jedná se o teze disertační práce, která se zabývala výzkumem, návrhem, realizací a testováním systémů pro aplikaci magnetického vektorového potenciálu na biologické materiály. Hlavním úkolem bylo analyzovat a navrhnout takové systémy, které by vektorový potenciál generovaly bez jiných nežádoucích polí, případně intenzitu vektorového potenciálu zesílily. Navržené systémy mimo to musely odstranit i jiné cizí vlivy na biologické vzorky, zejména vliv ztrátového tepla cívek. Pro generování vektorového potenciálu byly použity toroidní cívky, které díky svému tvaru uzavírají nežádoucí magnetickou indukci ve svém jádře. K buzení cívek byly navrženy a sestrojeny celkem čtyři proudové pulsní generátory, schopné poskytnout proudy až do 100 A. Generovaná pole systémů byla komplexně analyzována pomocí konečnoprvkových simulací v ANSYS. Pro usnadnění návrhu byly mimo to odvozeny původní analytické vztahy pro výpočet intenzity vektorového potenciálu v libovolném bodě v okolí toroidních cívek. Pro potlačení nežádoucích polí cívek byla navržena metoda, která využívala elektromagnetická stínění ze dvou různých materiálů. Biologické účinky vektorového potenciálu obou soustav byly testovány na geneticky upravených bioluminiscenčních bakteriích Escherichia coli K12 luxABCDEamp. Práce vznikla v návaznosti na řešení projektu MŠMT 2B08063 "Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění". ISBN: 978-80-214-4515-4

Czech abstract

Jedná se o teze disertační práce, která se zabývala výzkumem, návrhem, realizací a testováním systémů pro aplikaci magnetického vektorového potenciálu na biologické materiály. Hlavním úkolem bylo analyzovat a navrhnout takové systémy, které by vektorový potenciál generovaly bez jiných nežádoucích polí, případně intenzitu vektorového potenciálu zesílily. Navržené systémy mimo to musely odstranit i jiné cizí vlivy na biologické vzorky, zejména vliv ztrátového tepla cívek. Pro generování vektorového potenciálu byly použity toroidní cívky, které díky svému tvaru uzavírají nežádoucí magnetickou indukci ve svém jádře. K buzení cívek byly navrženy a sestrojeny celkem čtyři proudové pulsní generátory, schopné poskytnout proudy až do 100 A. Generovaná pole systémů byla komplexně analyzována pomocí konečnoprvkových simulací v ANSYS. Pro usnadnění návrhu byly mimo to odvozeny původní analytické vztahy pro výpočet intenzity vektorového potenciálu v libovolném bodě v okolí toroidních cívek. Pro potlačení nežádoucích polí cívek byla navržena metoda, která využívala elektromagnetická stínění ze dvou různých materiálů. Biologické účinky vektorového potenciálu obou soustav byly testovány na geneticky upravených bioluminiscenčních bakteriích Escherichia coli K12 luxABCDEamp. Práce vznikla v návaznosti na řešení projektu MŠMT 2B08063 "Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění". ISBN: 978-80-214-4515-4

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT95575,
 author="Pavel {Hanák}",
 title="Teze k disertační práci "Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu"",
 annote="Jedná se o teze disertační práce, která se zabývala výzkumem, návrhem, realizací a testováním systémů pro aplikaci magnetického vektorového potenciálu na biologické materiály. Hlavním úkolem bylo analyzovat a navrhnout takové systémy, které by vektorový potenciál generovaly bez jiných nežádoucích polí, případně intenzitu vektorového potenciálu zesílily. Navržené systémy mimo to musely odstranit i jiné cizí vlivy na biologické vzorky, zejména vliv ztrátového tepla cívek. Pro generování vektorového potenciálu byly použity toroidní cívky, které díky svému tvaru uzavírají nežádoucí magnetickou indukci ve svém jádře. K buzení cívek byly navrženy a sestrojeny celkem čtyři proudové pulsní generátory, schopné poskytnout proudy až do 100 A. Generovaná pole systémů byla komplexně analyzována pomocí konečnoprvkových simulací v ANSYS. Pro usnadnění návrhu byly mimo to odvozeny původní analytické vztahy pro výpočet intenzity vektorového potenciálu v libovolném bodě v okolí toroidních cívek. Pro potlačení nežádoucích polí cívek byla navržena metoda, která využívala elektromagnetická stínění ze dvou různých materiálů. Biologické účinky vektorového potenciálu obou soustav byly testovány na geneticky upravených bioluminiscenčních bakteriích Escherichia coli K12 luxABCDEamp. Práce vznikla v návaznosti na řešení projektu MŠMT 2B08063 "Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění". ISBN: 978-80-214-4515-4",
 address="Vutium",
 chapter="95575",
 institution="Vutium",
 year="2012",
 month="april",
 pages="1--32",
 publisher="Vutium",
 type="dissertation"
}