Publication detail

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

NOHÁL, L. MAZAL, P. TOPOLÁŘ, L. PAZDERA, L.

Original Title

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

Czech Title

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

Language

cs

Original Abstract

Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované různými autory a prezentuje poslední výsledky experimentů provedené na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně.

Czech abstract

Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované různými autory a prezentuje poslední výsledky experimentů provedené na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT94998,
 author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal} and Libor {Topolář} and Luboš {Pazdera}",
 title="Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování",
 annote="Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované různými autory a prezentuje poslední výsledky experimentů provedené na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně.",
 address="VUT v Brně; ČNDT",
 booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků",
 chapter="94998",
 edition="2012",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně; ČNDT",
 year="2012",
 month="october",
 pages="319--324",
 publisher="VUT v Brně; ČNDT",
 type="conference paper"
}