Publication detail

POPISY TOKŮ A DEFORMACÍ NEHOMOGENNÍCH HMOT

Original Title

POPISY TOKŮ A DEFORMACÍ NEHOMOGENNÍCH HMOT

Czech Title

POPISY TOKŮ A DEFORMACÍ NEHOMOGENNÍCH HMOT

Language

cs

Original Abstract

This article provides a short description of selected approaches of description of flow and deformation of non-homogeneous materials. It also deals with mathematical calculation related with described approaches, experiments, which can be realized in the Laboratory of non-homogeneous materials, and image processing methods used to process experimental data, which are in the form of images and video sequences.

Czech abstract

This article provides a short description of selected approaches of description of flow and deformation of non-homogeneous materials. It also deals with mathematical calculation related with described approaches, experiments, which can be realized in the Laboratory of non-homogeneous materials, and image processing methods used to process experimental data, which are in the form of images and video sequences.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT94966,
 author="Martin {Jonák} and Jiří {Malášek}",
 title="POPISY TOKŮ A DEFORMACÍ NEHOMOGENNÍCH HMOT",
 annote="This article provides a short description of selected approaches of description of flow and deformation of non-homogeneous materials. It also deals with mathematical calculation related with described approaches, experiments, which can be realized in the Laboratory of non-homogeneous materials, and image processing methods used to process experimental data, which are in the form of images and video sequences.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="XXXVIII. Mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
 chapter="94966",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2012",
 month="september",
 pages="47--50",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}