Publication detail

Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem

Original Title

Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem

Czech Title

Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem

Language

cs

Original Abstract

Předpjtá betonová membrána podepřenávisutým kabelem je popsána z hlediska konstrukčního uspořádání a statickéhůo působení. Jsou uvedeny základní výsledky analýz postupné výstavby a aplikace proměnného zatížení.

Czech abstract

Předpjtá betonová membrána podepřenávisutým kabelem je popsána z hlediska konstrukčního uspořádání a statickéhůo působení. Jsou uvedeny základní výsledky analýz postupné výstavby a aplikace proměnného zatížení.

BibTex


@article{BUT94280,
 author="Leonard {Šopík} and Jiří {Stráský}",
 title="Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem",
 annote="Předpjtá betonová membrána podepřenávisutým kabelem je popsána z hlediska konstrukčního uspořádání a statickéhůo působení. Jsou uvedeny základní výsledky analýz postupné výstavby a aplikace proměnného zatížení.",
 address="Konstrukce Media s.r.o.",
 chapter="94280",
 institution="Konstrukce Media s.r.o.",
 number="4",
 volume="11",
 year="2012",
 month="august",
 pages="30--33",
 publisher="Konstrukce Media s.r.o.",
 type="journal article - other"
}