Publication detail

Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu

Original Title

Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu

Czech Title

Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu

Language

cs

Original Abstract

V posledních letech byly důkladně analyzovány vhodné diagnostické postupy pro konstrukčních prvky. Hlavní zájem je dřevo jako druh heterogenní hmoty a diagnostický postup směřuje k umožnění průmyslové použití v budoucnu. Nová diagnostická metoda je založená na principu šíření elektromagnetických vln. Zpracování RTG snímků bylo navržen a testováno, je zde využito sejmutí obrazových informací do 2D roviny. Z RTG snímku lze pak analyzovat míru hmotné škody. Zvukový záznam dřevokazného škůdce a jeho následná softwarová analýza. Likvidace dřevokazných organizmů pomocí mikrovln.

Czech abstract

V posledních letech byly důkladně analyzovány vhodné diagnostické postupy pro konstrukčních prvky. Hlavní zájem je dřevo jako druh heterogenní hmoty a diagnostický postup směřuje k umožnění průmyslové použití v budoucnu. Nová diagnostická metoda je založená na principu šíření elektromagnetických vln. Zpracování RTG snímků bylo navržen a testováno, je zde využito sejmutí obrazových informací do 2D roviny. Z RTG snímku lze pak analyzovat míru hmotné škody. Zvukový záznam dřevokazného škůdce a jeho následná softwarová analýza. Likvidace dřevokazných organizmů pomocí mikrovln.

BibTex


@inproceedings{BUT94219,
 author="Pavel {Fiala} and Martin {Friedl} and Petr {Koňas} and Jana {Pařílková} and Luboš {Pařílek} and Andrea {Nasswettrová} and Pavel {Šmíra} and Jan {Štěpánek}",
 title="Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu",
 annote="V posledních letech byly důkladně analyzovány vhodné diagnostické postupy pro konstrukčních prvky. Hlavní zájem je dřevo jako druh heterogenní hmoty a diagnostický postup směřuje k umožnění průmyslové použití v budoucnu. Nová diagnostická metoda je založená na principu šíření elektromagnetických vln. Zpracování RTG snímků bylo navržen a testováno, je zde využito sejmutí obrazových informací do 2D roviny. Z RTG snímku lze pak analyzovat míru hmotné škody. Zvukový záznam dřevokazného škůdce a jeho následná softwarová analýza. Likvidace dřevokazných organizmů pomocí mikrovln.",
 address="Šmíra - print, s.r.o.",
 booktitle="Sborník příspěvků k semináři konanému u příležitosti Termosanace zvonového pratra hlavní věže Národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně",
 chapter="94219",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Šmíra - print, s.r.o.",
 year="2012",
 month="october",
 pages="58--73",
 publisher="Šmíra - print, s.r.o.",
 type="conference paper"
}