Publication detail

The Possibility of MCE Application: Comparative Case Study

CHYTILOVÁ, E. JUROVÁ, M.

Original Title

The Possibility of MCE Application: Comparative Case Study

Czech Title

Možnosti aplikace MCE: Případová studie

English Title

The Possibility of MCE Application: Comparative Case Study

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

At the present time building a strong and flexible supply chain is considered a fundamental area of a successful business, there are several ways supplier evaluation. Scoring model is considered as the basic method. There are several views on the choice of evaluation criteria.

Czech abstract

Budování silného a flexibilního dodavatelského řetězce je v dnešní době považováno za základ úspěšného podnikání, existuje několik způsobů pro hodnocení dodavatelů. Scoring model je považován za základní metodu. Existuje několik odlišných pohledů na výběr kritérií pro hodnocení.

English abstract

At the present time building a strong and flexible supply chain is considered a fundamental area of a successful business, there are several ways supplier evaluation. Scoring model is considered as the basic method. There are several views on the choice of evaluation criteria.

Keywords

Supply chain, supplier selecting procedure, case study, scoring model

RIV year

2012

Released

20.09.2012

ISBN

978-80-214-4581-9

Book

Trends in economics and management for the 21st century

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT94161,
  author="Ekaterina {Chytilová} and Marie {Jurová}",
  title="The Possibility of MCE Application: Comparative Case Study",
  annote="At the present time building a strong and flexible supply chain is considered a fundamental area of a successful business, there are several ways supplier evaluation. Scoring model is considered as the basic method. There are several views on the choice of evaluation criteria.",
  booktitle="Trends in economics and management for the 21st century",
  chapter="94161",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="1--5",
  type="conference paper"
}