Patent detail

Přípravek k dynamickému testování materiálu v tahu

DOHNAL, I. ŠLAIS, M. FOREJT, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Úprava zařízení, které umožňuje provést dynamické tahové zkoušky plochých vzorků použitím Hopkinsonových dělených tyčí.

Keywords

Hopkinsonovy dělené tyče, tahový test

Patent number

23703

Date of registration

19.04.2012

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně

www

Documents