Publication detail

Implementation of improved frequency analysis algorithms into the DSP

VESELÝ, I. VESELÝ, L.

Original Title

Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP

Czech Title

Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP

English Title

Implementation of improved frequency analysis algorithms into the DSP

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tento článek popisuje injektační metodu – vylepšenou frekvenční analýzu. Je zde uveden stručný popis principu metody a různé vzorce výpočtu indukčností, které tato metoda využívá. Jedná se o základní vzorec využívající pro identifikaci indukčnosti v offline modu již identifikovaný odpor statoru a jeho různé zjednodušení využívající převážně v online modu. U vzorců je uveden zdrojový kód aplikace pro DSP a popsány výhody plynoucí ze zjednodušení výpočetních vzorců.

Czech abstract

Tento článek popisuje injektační metodu – vylepšenou frekvenční analýzu. Je zde uveden stručný popis principu metody a různé vzorce výpočtu indukčností, které tato metoda využívá. Jedná se o základní vzorec využívající pro identifikaci indukčnosti v offline modu již identifikovaný odpor statoru a jeho různé zjednodušení využívající převážně v online modu. U vzorců je uveden zdrojový kód aplikace pro DSP a popsány výhody plynoucí ze zjednodušení výpočetních vzorců.

English abstract

This article describes a injection method - improved frequency analysis. There is a brief description of the methods and different inductance formula that uses this method. This is a basic pattern using inductance identification in an offline mode already identified stator resistance and its various uses mainly simplification in the online mode. Source code for DSP applications is given near the formula and describes the benefits of simplifying the calculation formulas.

Keywords

PMSM, DSP, quadrature induction, parameters identification

RIV year

2012

Released

25.06.2012

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

ISBN

978-80-214-4527-7

Book

Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií 2012- Sborník příspěvků

Pages from

157

Pages to

161

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT93036,
 author="Ivo {Veselý} and Libor {Veselý}",
 title="Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP",
 annote="Tento článek popisuje injektační metodu – vylepšenou frekvenční analýzu. Je zde uveden stručný popis principu metody a různé vzorce výpočtu indukčností, které tato metoda využívá. Jedná se o základní vzorec využívající pro identifikaci indukčnosti v offline modu již identifikovaný odpor statoru a jeho různé zjednodušení využívající převážně v online modu. U vzorců je uveden zdrojový kód aplikace pro DSP a popsány výhody plynoucí ze zjednodušení výpočetních vzorců.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií 2012- Sborník příspěvků",
 chapter="93036",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2012",
 month="june",
 pages="157--161",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}