Publication detail

Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP

VESELÝ, I. VESELÝ, L.

Original Title

Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP

Czech Title

Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP

Language

cs

Original Abstract

Tento článek popisuje injektační metodu – vylepšenou frekvenční analýzu. Je zde uveden stručný popis principu metody a různé vzorce výpočtu indukčností, které tato metoda využívá. Jedná se o základní vzorec využívající pro identifikaci indukčnosti v offline modu již identifikovaný odpor statoru a jeho různé zjednodušení využívající převážně v online modu. U vzorců je uveden zdrojový kód aplikace pro DSP a popsány výhody plynoucí ze zjednodušení výpočetních vzorců.

Czech abstract

Tento článek popisuje injektační metodu – vylepšenou frekvenční analýzu. Je zde uveden stručný popis principu metody a různé vzorce výpočtu indukčností, které tato metoda využívá. Jedná se o základní vzorec využívající pro identifikaci indukčnosti v offline modu již identifikovaný odpor statoru a jeho různé zjednodušení využívající převážně v online modu. U vzorců je uveden zdrojový kód aplikace pro DSP a popsány výhody plynoucí ze zjednodušení výpočetních vzorců.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT93036,
 author="Ivo {Veselý} and Libor {Veselý}",
 title="Implementace algoritmů vylepšené frekvenční analýzy do DSP",
 annote="Tento článek popisuje injektační metodu – vylepšenou frekvenční analýzu. Je zde uveden stručný popis principu metody a různé vzorce výpočtu indukčností, které tato metoda využívá. Jedná se o základní vzorec využívající pro identifikaci indukčnosti v offline modu již identifikovaný odpor statoru a jeho různé zjednodušení využívající převážně v online modu. U vzorců je uveden zdrojový kód aplikace pro DSP a popsány výhody plynoucí ze zjednodušení výpočetních vzorců.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Workshop Perspektivní projekty vývoje řídících a senzorických technologií 2012- Sborník příspěvků",
 chapter="93036",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2012",
 month="june",
 pages="157--161",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}