Publication detail

Kompetenční model pro vrcholové manažery malých výrobních podniků v ČR

Original Title

Kompetenční model pro vrcholové manažery malých výrobních podniků v ČR

Czech Title

Kompetenční model pro vrcholové manažery malých výrobních podniků v ČR

Language

cs

Original Abstract

Současná teorie ani praxe nenabízí obecně použitelný manažerský kompetenční model, který by zohledňoval situaci vrcholových manažerů malých výrobních podniků. Přitom vhodně nastavený a definovaný model může nejen zefektivnit chod podniku, ale i zvýšit podnikovou výkonnost. Předkládaný článek si klade za cíl vytvořit takový kompetenční model, který by bral v úvahu klíčová specifika výrobních podniků, která jej předurčují k budoucímu ekonomickému úspěchu. Primárním výzkumem byla zjištěna míra shody reálného stavu manažerských kompetencí v těchto podnicích s navrhovaným modelem a na základě těchto zjištění byla formulována následná doporučení.

Czech abstract

Současná teorie ani praxe nenabízí obecně použitelný manažerský kompetenční model, který by zohledňoval situaci vrcholových manažerů malých výrobních podniků. Přitom vhodně nastavený a definovaný model může nejen zefektivnit chod podniku, ale i zvýšit podnikovou výkonnost. Předkládaný článek si klade za cíl vytvořit takový kompetenční model, který by bral v úvahu klíčová specifika výrobních podniků, která jej předurčují k budoucímu ekonomickému úspěchu. Primárním výzkumem byla zjištěna míra shody reálného stavu manažerských kompetencí v těchto podnicích s navrhovaným modelem a na základě těchto zjištění byla formulována následná doporučení.

BibTex


@inbook{BUT92618,
 author="Petr {Novák} and Kamila {Nováková}",
 title="Kompetenční model pro vrcholové manažery malých výrobních podniků v ČR",
 annote="Současná teorie ani praxe nenabízí obecně použitelný manažerský kompetenční model, který by zohledňoval situaci vrcholových manažerů malých výrobních podniků. Přitom vhodně nastavený a definovaný model může nejen zefektivnit chod podniku, ale i zvýšit podnikovou výkonnost. Předkládaný článek si klade za cíl vytvořit takový kompetenční model, který by bral v úvahu klíčová specifika výrobních podniků, která jej předurčují k budoucímu ekonomickému úspěchu. Primárním výzkumem byla zjištěna míra shody reálného stavu manažerských kompetencí v těchto podnicích s navrhovaným modelem a na základě těchto zjištění byla formulována následná doporučení.",
 address="EDIS, University Publishing House, University of Zilina",
 booktitle="THEORY OF MANAGEMENT 5: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base",
 chapter="92618",
 edition="Scientific Papers",
 howpublished="print",
 institution="EDIS, University Publishing House, University of Zilina",
 year="2012",
 month="september",
 pages="226--229",
 publisher="EDIS, University Publishing House, University of Zilina",
 type="book chapter"
}