Product detail

Technologie plynulého odlévání ocelových bram pro náročné prostředí se snížením výskytem povrchových vad

ŠTĚTINA, J.

Product type

ověřená technologie

Abstract

V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na povrchovou kvalitu válcovaných plechů bylo třeba zvýšit jakost odlévané bramy úpravou sekundárního chlazení. Navrhnout, optimalizovat a ověřit tuto změnu je možné jedině s využitím teplotního modelu plynulého odlévání. Novou technologií chlazení bude dosaženo vyšších teplot a tím dojde k omezení povrchových vad a tím k následnému omezení skartování. Úprava sekundárního chlazení a to včetně doporučení na technické řešení, s cílem dosažení vyšší teploty horního povrchu a to při zachování co nejmenších teplotních gradientů. Tímto technickým řešením došlo k omezení povrchových vad, to vede k upřesnění nebo i k vyloučení skartování v závislosti na válcované tloušťce plechu a to především u jakostí pro náročné aplikace (v kyselém prostředí a pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží – konstrukce offshore) Celý proces technologie plynulého odlévání a optimalizace sekundárního chlazení a je sledován upřesněným predikčním modelem. Zároveň je sledování odchylek limitů z programu LITIOS přeneseno i do on-line modelu teplotního pole, což umožní rychleji reagovat na případné odchylky a opět povede ke zvýšení jakosti výsledných bram. Dále byla provedena kontrola odlévaných jakostí ocelí a jejich nové začlenění do teplotního modelu a navrženy změny technologickým podmínek pro jejich odlévání.

Keywords

Oceli pro náročné prostředí, povrchové teploty, sekunární chlazení

Create date

12.12.2011

Location

EVRAZ VITKOVICE STEEL a.s. Ostrava-Vítkovice

www

Documents