Publication detail

Počáteční studie možnosti klasifikace kostních čelistních cyst pomocí zpracování ortopantomogramů

MIKULKA, J. KABRDA, M. GESCHEIDTOVÁ, E. PEŘINA, V.

Original Title

Počáteční studie možnosti klasifikace kostních čelistních cyst pomocí zpracování ortopantomogramů

Czech Title

Počáteční studie možnosti klasifikace kostních čelistních cyst pomocí zpracování ortopantomogramů

Language

cs

Original Abstract

Předmětem článku je návrh metody pro automatizované vyhodnocení parametrů ortopantomografických snímků cystických onemocnění lidských čelistí. Hlavním problémem při lékařské diagnostice je nízká opakovatelnost způsobená subjektivním ohodnocením snímků bez použití nástroje pro zpracování obrazů. V článku je popsaná dostupná databáze obrazů zobrazujících cysty. Dále jsou publikovány výsledky rychlé automatizované segmentace metodou live-wire a segm-ne. Vybrané segmenty byly zpracované v Java prostředí ImageJ. V cystických oblastech byly vyhodnoceny jejich zá-kladní statistické a tvarové vlastnosti. Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v závěrečné části článku. Získané hodnoty budou v další fázi výzkumu porovnány se subjektivním ohodnocením radiologů a bude diskutována možnost využití vybraných pa-rametrů nebo jejich kombinací k automatickému ohodnocení úrovně cystických onemocnění.

Czech abstract

Předmětem článku je návrh metody pro automatizované vyhodnocení parametrů ortopantomografických snímků cystických onemocnění lidských čelistí. Hlavním problémem při lékařské diagnostice je nízká opakovatelnost způsobená subjektivním ohodnocením snímků bez použití nástroje pro zpracování obrazů. V článku je popsaná dostupná databáze obrazů zobrazujících cysty. Dále jsou publikovány výsledky rychlé automatizované segmentace metodou live-wire a segm-ne. Vybrané segmenty byly zpracované v Java prostředí ImageJ. V cystických oblastech byly vyhodnoceny jejich zá-kladní statistické a tvarové vlastnosti. Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v závěrečné části článku. Získané hodnoty budou v další fázi výzkumu porovnány se subjektivním ohodnocením radiologů a bude diskutována možnost využití vybraných pa-rametrů nebo jejich kombinací k automatickému ohodnocení úrovně cystických onemocnění.

Documents

BibTex


@article{BUT89974,
  author="Jan {Mikulka} and Miroslav {Kabrda} and Eva {Gescheidtová} and Vojtěch {Peřina}",
  title="Počáteční studie možnosti klasifikace kostních čelistních cyst pomocí zpracování ortopantomogramů",
  annote="Předmětem článku je návrh metody pro automatizované vyhodnocení parametrů ortopantomografických snímků cystických onemocnění lidských čelistí. Hlavním problémem při lékařské diagnostice je nízká opakovatelnost způsobená subjektivním ohodnocením snímků bez použití nástroje pro zpracování obrazů. V článku je popsaná dostupná databáze obrazů zobrazujících cysty. Dále jsou publikovány výsledky rychlé automatizované segmentace metodou live-wire a segm-ne. Vybrané segmenty byly zpracované v Java prostředí ImageJ. V cystických oblastech byly vyhodnoceny jejich zá-kladní statistické a tvarové vlastnosti. Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v závěrečné části článku. Získané hodnoty budou v další fázi výzkumu porovnány se subjektivním ohodnocením radiologů a bude diskutována možnost využití vybraných pa-rametrů nebo jejich kombinací k automatickému ohodnocení úrovně cystických onemocnění.",
  chapter="89974",
  number="22",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="march",
  pages="1--5",
  type="journal article - other"
}