Publication detail

Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.

ČADA, Z. SALAJKA, V. HRADIL, P.

Original Title

Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.

Czech Title

Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá úpravou lineárních spekter odezvy seismického děje. Spektra odezvy jsou modifikována na základě pravděpodobnostního přístupu, neboť při deterministickém modelování dynamické odezvy stavebního objektu pomocí metody konečných prvků může dojít k nepřesnému vystižení vlastní frekvence kmitání vlivem nejasnosti vstupních parametrů. Spektra odezvy jsou upravována tak, aby s danou pravděpodobností nebyla překročena spektrální hodnota. Rozptyl vlastní frekvence je navázán na konkrétní stochastický model 13-ti podlažního panelového domu. Parametrizovaný dynamický výpočtový model objektu zahrnuje interakci s podložím, jehož statistické parametry byly získány na základě penetrační zkoušky

Czech abstract

Příspěvek se zabývá úpravou lineárních spekter odezvy seismického děje. Spektra odezvy jsou modifikována na základě pravděpodobnostního přístupu, neboť při deterministickém modelování dynamické odezvy stavebního objektu pomocí metody konečných prvků může dojít k nepřesnému vystižení vlastní frekvence kmitání vlivem nejasnosti vstupních parametrů. Spektra odezvy jsou upravována tak, aby s danou pravděpodobností nebyla překročena spektrální hodnota. Rozptyl vlastní frekvence je navázán na konkrétní stochastický model 13-ti podlažního panelového domu. Parametrizovaný dynamický výpočtový model objektu zahrnuje interakci s podložím, jehož statistické parametry byly získány na základě penetrační zkoušky

Documents

BibTex


@article{BUT89320,
  author="Zdeněk {Čada} and Vlastislav {Salajka} and Petr {Hradil}",
  title="Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje.",
  annote="Příspěvek se zabývá úpravou lineárních spekter odezvy seismického děje. Spektra odezvy jsou modifikována na základě pravděpodobnostního přístupu, neboť při deterministickém modelování dynamické odezvy stavebního objektu pomocí metody konečných prvků může dojít k nepřesnému vystižení vlastní frekvence kmitání vlivem nejasnosti vstupních parametrů. Spektra odezvy jsou upravována tak, aby s danou pravděpodobností nebyla překročena spektrální hodnota. Rozptyl vlastní frekvence je navázán na konkrétní stochastický model 13-ti podlažního panelového domu. Parametrizovaný dynamický výpočtový model objektu zahrnuje interakci s podložím, jehož statistické parametry byly získány na základě penetrační zkoušky",
  chapter="89320",
  number="3",
  volume="18",
  year="2011",
  month="july",
  pages="1--12",
  type="journal article - other"
}