Product detail

Delta robot

ANDRŠ, O. KOVÁŘ, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení, které je popisováno v tomto dokumentu, napomáhá k dalšímu zkoumání celosvětově intenzivně studované problematiky – rychlá robotická manipulace typu Pick and Place. Konstrukce celého robotu je založena na obecně známém řešení paralelního robotu – Delta robotu. Mezi jeho výhody patří jak vysoká dynamika pohybu, tak také v praxi hojně požadovaná přesnost. Řídicí systém je vytvořen a následně implementován do popisovaného funkčního vzorku pomocí programovacího prostředí NI LabVIEW (které je založeno na programovacím jazyku G). Koncový efektor robotu je možné osadit více zařízeními.

Keywords

Delta robot

Create date

20.12.2011

Location

Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, UAI, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

www