Product detail

Přípravek pro měření délky kabelů a poruch metodou MSR

HADINEC, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Přípravek využívá napětím řízený oscilátor, atenuátor a frekvenční mixer k vyslání a zpracování frekvenčně rozmítaných sinusových signálů na testované vedení. Signál je následně zpracován v A/D převodnících a s využitím FFT transformace je provedeno určení poruchy na vedení. K přípravku je zpracován program v prostředí HP-VEE, který měření automatizuje.

Keywords

Fourierova transformace, HP-VEE, frekvenční reflektometrie, napětím řízený oscilátor

Create date

21.12.2011

Location

VUT FEKT UTEE

www