Product detail

Generátor pulzního signálu s velmi strmou hranou

DREXLER, P. BUŠ, O. KUBÁSEK, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Generátor impulzů se strmou sestupnou hranou pro testování dynamických vlastností elektronických obvodů a pro simulaci velmi krátkých impulzních signálů. Generátor sestává z mikroprocesorové řídící jednotky a modulu impulzního lavinového zdroje.

Keywords

impulzní lavinový generátor

Create date

03.01.2011

Location

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

www