Product detail

Přípravky pro měření parametrů OZ

ROUBAL, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Sada měřících přípravků umožňuje změřit požadované parametry měřeného operačního zesilovače a následně pak vytvořit makromodel OZ pro program PSpice. Je možné změřit všechny údaje běžně udávané výrobcem i parametry které výrobce nezaručuje a neudává. Z běžných měření lze jmenovat měření napěťového a proudového offsetu OZ, frekvenční závislosti Ao a CMMR, rychlosti přeběhu, přechodového zkreslení, vliv zatěžovací kapacity, měření vstupního šumového napětí a vstupního šumového proudu. Součástí jsou vytvořené programy v prostředí VEE umožňující automaticky zjistit závislost na napájecím napětí. Je též možné proměřit teplotní závislost měřených parametrů. Unikátní je vysokoimpedanční měření vstupního klidového proudu OZ v řádu fA. Díky univerzální koncepci je možno změřit většinu vyráběných OZ.

Keywords

OZ, rychlost přeběhu, CMRR, vstupní šumové napětí, vstupní šumový proud, vstupní klidový proud

Create date

22.12.2011

Location

UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4

www