Product detail

Termostat pro měření pasivních součástek

ROUBAL, Z. STEINBAUER, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Termostat slouží k měření teplotní závislosti pasivních součástek jako jsou cívky, termistory, kondenzátory a rezistory. Svou koncepcí umožňuje čtyřsvorkové propojení s LCR metrem a tím eliminovat odpor přívodních kabelů při měření malých impedancí. Jako teplotní snímač je použito platinové čidlo PT100, čímž je dosaženo vysoké přesnosti a stability nastavené teploty. Aktivním prvkem, kterým lze topit i ochlazovat teplotní komoru je Peltierův článek. Pro je ho chlazení je použit masivní chladič s ventilátorem.

Keywords

Peltier, PWM, PT100, termostat

Create date

22.12.2011

Location

UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4

www