Product detail

Chladicí systém pro biologické účely

STEINBAUER, M. ROUBAL, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Chladicí systém II. varianta. Deska je chlazena/ohřívána systémem PČ s uzavřeným vodním okruhem s výměníkem tepla voda-vzduch. Zařízení je vybaveno dvěma nezávislými PI mikroprocesorovými termostaty pro nezávislé nastavení konstantních teplot na okrajích chlazené desky. Deska je rozměrů 100 x 50 cm. Zařízení je určeno pro biologické experimenty MU Brno.

Keywords

Peltiérovy články, elektrické chlazení/ohřev, gradientní teplotní pole, PI termostat

Create date

30.01.2011

Location

Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno

www